Mercy Ships campagne 2022

Elk jaar overlijden meer dan 17 miljoen mensen door het ontbreken van veilige chirurgische zorg. Dat is meer dan drie keer zoveel als het totale aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan HIV, malaria en tuberculose samen (bron: Lancet Commission on Global Surgery).

Gezichts- en halstumoren komen in Afrika vaak voor, zowel bij jongeren als ouderen en dit in allerlei groottes. Door het gebrek aan veilige chirurgische zorg in de lokale ziekenhuizen kunnen patiënten met deze tumoren vaak niet geholpen worden met een operatie of andere aanvullende zorg. Eenvoudig behandelbare gezwellen nemen hierdoor na verloop van tijd grote afmetingen aan en worden levensbedreigend.

Tijdens onze eindejaarscampagne brengen wij patiënten onder de aandacht die – zoals Fita en Sambany – lijden onder een levensbedreigende gezichtstumor en geen toegang hebben tot veilige chirurgie. Mercy Ships geeft deze patiënten een nieuwe toekomst door hen te opereren aan boord van onze ziekenhuisschepen met de hulp van honderden fantastische vrijwilligers, dokters en verpleegkundigen aan boord. Maar om dit te kunnen blijven doen, hebben wij meer dan ooit jouw hulp nodig.