Baby Michel, een klein wonder

Baby Michel had een geweldig grote tumor in zijn mond en kon hierdoor heel moeilijk ademen. Omdat de tumor op een zeer korte tijd enorm gegroeid was, leek een ingreep zinloos en werd de baby meteen naar de palliatieve zorgteam doorverwezen. Deze konden gelukkig vaststellen dat Michel mogelijk toch nog geholpen kon worden en hij werd opgegeven voor een bijkomende chirurgische screening door dr. Mark Shrime.

Screening
De kleine Michel is een eerste keer onderzocht geweest door screening supervisor Nate Clause tijdens de plaatselijke screening op een basketbalveld in Cotonou, Benin. Hij had zichtbaar en hoorbaar moeite om te ademen. Het was een zware dag geweest voor het hele screening team. De rij wachtende mensen buiten was enorm lang en zeer luidruchtig. Nate heeft zelfs overwogen om de screening vroegtijdig die dag af te sluiten. Het was veel te chaotisch geworden, alle medewerkers waren totaal uitgeput en op van de zenuwen.

Toen Nate voor de eerste keer baby Michel zag en hoorde hoeveel moeite deze had om te ademen, kon je de wanhoop op zijn gezicht duidelijk zien. Wanneer de moeder van Michel hem vertelde dat de tumor al van bij de geboorte was beginnen groeien, veronderstelde Nate dat het om een zeer kwaadaardige en agressieve tumor moest gaan. Hij nam toen de uiterst moeilijke beslissing om een negatief advies te geven en Michel niet door te sturen naar de chirurgische screening. In plaats daarvan nam hij de nodige maatregelen om pastorale en palliatieve zorg te voorzien voor hem. Hij was er stellig van overtuigd de het kind niet lang meer te leven had. Baby Michel had Nate doen denken aan een ander patiëntje dat een paar jaar daarvoor gelijkaardige symptomen had. Hij werd toen nog geopereerd, maar de tumor was van die aard dat het jongetje de ingreep toen niet overleefd heeft. De afwijzing en doorzending van baby Michel was een moeilijk, tragisch en ontroerend moment voor Nate en het team na een zeer slopende dag.

Thuisbezoek
Na een thuisbezoek van het palliatieve zorgteam en na het inzicht te hebben gehad in de medische papieren van baby Michel, besloot het team om hem toch door te verwijzen naar een chirurgische screening. Daar werd beslist dat Michel toch geholpen zou kunnen worden. Door de medische staf werd een chirurgische team samengesteld om deze operatie uit te voeren, onder leiding van Dr. Mark Shrime.

Chirurgie en genezing
Na de operatie kregen baby Michel en zijn oma bezoek van Nate. Hij was heel blij dat alles toch nog goed was afgelopen.