Somaya hazenlip geduldig

Somaya’s tweede kans

Neny’s leven leek telkens weer aan stukken te vallen. Toen haar dochtertje Somaya werd geboren, was Neny ontredderd toen ze zag dat het mondje van haar klein baby’tje verminkt was door een hazenlip en een gespleten gehemelte. Nooit had ze voorheen zoiets gezien. Somaya’s vader was buiten zichzelf. “Dit is mijn baby niet! Niemand in mijn familie heeft zoiets!” brulde hij. “Het is geen kind van mij!” Hij liet hen allebei in de steek en vertrok naar een ander dorp.

De buren gaven Neny de raad om van de baby af te komen. “Breng het naar een weeshuis. Stuur het weg!” herhaalden zij steeds maar. Maar Neny wilde niet luisteren. “Somaya is een geschenk van God,” was haar antwoord.

Neny bleef maar bidden voor haar baby. Zij herinnert zich nog goed de dag dat ze hoorde over Mercy Ships, enkele maanden later. Chirurgen hielpen personen met hetzelfde probleem als Somaya – dit zonder kosten voor de patiënten. Omdat Neny geen geld had om een operatie te betalen, was dit juist wat zij nodig had.

Mercy Ships zette selectieonderzoeken voor patiënten op en één ervan zou dicht bij haar dorp gebeuren. Vroeg in de ochtend bracht Neny, Somaya voor een eerste onderzoek. Dit was de eerste keer in haar leven dat zij iemand anders met een open lip had gezien. Het gaf haar moed te zien dat zij niet meer alleen waren. Toen Neny de afspraakkaart voor Somaya’s verzorging bij Mercy Ships kreeg, was zij boordevol vreugde.

Maar, opnieuw veranderde Neny’s vreugde in wanhoop. Twee dagen voor de afspraak brak er brand uit in haar huis. Niemand raakte gewond, maar alles wat Neny had, ging verloren in de vlammen. “Ik was uiteraard verdrietig dat ons huis uitgebrand was, maar ik dacht nog meer aan de afspraakkaart, omdat dit de toekomst voor mijn baby betekende. Haar open lip zou geopereerd kunnen worden, maar de afspraakkaart ging ook in vlammen op.” Deze bijkomende tragedie woog zwaar op haar en Neny leek alle hoop op te geven.

En met Somaya ging het ook steeds slechter. Eten werd een uitdaging. “Zelfs water drinken was een probleem! Het was werkelijk de verkeerde richting aan het uitgaan. Somaya was vaak ziek. Zij moest steeds hoesten.” vertelt haar moeder.

Enkele maanden later kreeg Neny opnieuw hoop toen een bericht op de radio meldde dat Mercy Ships weer dicht bij haar dorp een nieuwe selectie zou organiseren. Somaya kreeg een tweede kans. Een tweede kaart krijgen, bleek iets gemakkelijker te gaan en de operatie voor haar dochtertje van twee jaar kon opnieuw ingepland worden.

In de wachtzaal van het ziekenhuisschip gaven andere moeders van baby’s met een open lip Neny moed en ondersteuning. “Wij konden elkaar goed verstaan, omdat al onze kindjes hetzelfde probleem hadden,” herinnert Neny zich. “Wij vroegen elkaar: ‘Hoe gaat het met jouw baby? En hoe gaat het met de jouwe?’” Het was echt een plezier geen grove woorden meer te moeten aanhoren. In plaats daarvan waren er alleen woorden van medeleven en hoop. Eindelijk iemand die ons verstond.

“Nu is zij heel gezond!” verklaart Neny. Ze is nu vrij van zorgen na de geslaagde ingreep bij Somaya. “Nu kan zij normaal eten en drinken. Voor de ingreep, was zij enkel in staat ‘Mumma.’ te zeggen. Nu wordt het langzaam duidelijk als zij iets wenst zoals water. Dan zegt ze ‘Water,mama!’”

Neny keek er erg naar uit om naar haar dorp terug te keren. Zij kon niet wachten om haar buren de nieuwe lieve lach van Somaya te tonen. “Zij zullen verwonderd staan kijken haar met deze stralende glimlach terug te zien,” zegt ze lachend.