fbpx

Hoe we helpen

Direct resultaat met een blijvende impact

 

De programma’s van Mercy Ships bevorderen de gezondheid en het welzijn in ontwikkelingslanden. Wij steunen landen met het versterken en opbouwen van vaardigheden en komen tegemoet aan de dringende chirurgische behoeften. Mercy Ships heeft in ontwikkelingslanden diensten verleend en materialen ingezet met een geschatte waarde van meer dan 1,34 miljard euro waarbij o.a.:

> Meer dan 100.000 levensveranderende of –reddende operaties zoals het sluiten van gespleten lip en open gehemelte, verwijdering van cataracts, orthopedische ingrepen, gezichtsreconstructie en operatie van fistels (OBF).

> Behandeling van meer dan 187.000 tandheelkundige patiënten en meer dan 488.000 uitgevoerde tandheelkundige ingrepen.

> Een opleiding voor meer dan 6.460 lokale professionals (waaronder chirurgen), die op hun beurt weer vele anderen gevormd hebben.

> Meer dan 43.370 lokale professionals zijn opgeleid in hun vakgebied (anesthesie, verloskunde, sterilisatie, orthopedische en reconstructieve chirurgie).

> Onderwijs van basisgezondheidszorg aan meer dan 252.000 lokale mensen.

> Meer dan 1.110 gemeenschapsprojecten zijn voltooid, gericht op water- en sanitaire voorzieningen, onderwijs, infrastructuur en landbouw.

 

Medische programma's

 • Tandheelkundig programma
  Gaat door in een tandkliniek aan wal, waar tandartsen pijnlijke, visueel onaangename en potentieel dodelijke tandaandoeningen behandelen. Het verandert drastisch het gevoel van eigenwaarde van patiënten, in sommige gevallen redt het hun leven. Om tandheelkundige ziektes te voorkomen wordt er hard gewerkt op voorlichting van mondhygiëne.
  Lees meer
 • Plastische en reconstructieve chirurgie
  Behandelt contracties door brandwondlittekens, goedaardige tumoren, chronische zweren, samengegroeide vingers en veel meer. Corrigerende operaties maken bijvoorbeeld aaneengegroeide huid los zodat patïenten opnieuw zwaar verbrandde ledematen kunnen bewegen.
  Lees meer
 • Palliatieve zorgen
  De impact op de families van terminaal zieke patiënten kan overweldigend zijn. Onze palliatieve zorg biedt emotionele steun en training voor patiënten, familieleden en zorgverleners. Wij helpen elke persoon om te gaan met de op handen zijnde pijn en het overlijden van een geliefde. Het meest belangrijk is dat wij hen leren om het gebeuren voor de patiënt tot een zo waardig en comfortabel mogelijke ervaring te maken.
  Lees meer
 • Orthopedische chirurgie
  Corrigeert verkeerd gegroeide of slecht ontwikkelde beenderen. Door ondervoeding of medisch falen na botbreuken ontwikkelen beenderen zich slecht waardoor ze krom groeien. Klompvoeten komen ook veel voor in Afrika en wordt behandeld volgens de Ponsetimethode. Dat is een weinig invasieve maar internationaal gestandaardiseerde methode, die Mercy Ships ook aanleert aan lokale artsen.
  Lees meer
 • Oogchirurgie
  Geneest voornamelijk cataract door kunstlenzen in te planten. Hierdoor kunnen cataractblinden weer zien. Verder corrigeren artsen het vleugelvlies (pterygium), scheelzien (strabismus) en ooglidmisvormingen. Ook vervangen zij pijnlijke of lelijk uitziende blinde ogen met prothesen.
  Lees meer
 • Maxillofaciale chirurgie
  Is corrigerende en reconstructieve chirurgie om misvormingen in het aangezicht te verlichten. De misvormingen zijn doorgaans het gevolg van een tumor, een gespleten lip en/of open gehemelte en noma.
  Lees meer
 • Fisteloperaties (OBF)
  Behandelt vrouwen met een beschadiging aan het geboortekanaal na een te lange bevalling. OBF is een verbinding tussen het geboortekanaal en de blaas waardoor vrouwen urine lekken en bijgevolg verstoten worden. Mercy Ships voorziet gespecialiseerde chirurgie, revalidatie en een vlotte reïntegratie door middel van onderwijs en sociale activiteiten.
  Lees meer
 • Algemene chirurgie
  Verhelpt de effecten van een verwaarloosd trauma, ziekte en aangeboren aandoeningen. Onze chirugen voeren algemene operaties uit voor aandoeningen zoals hernia of een opgezwollen schildklier.
  Lees meer

Duurzaamheid programma's

 • Uitbouw en renovatie
  Mercy Ships helpt operatiekamers of ziekenhuizen te renoveren en zorgt er o.a. voor dat problemen met het elektriciteitssysteem, waterleiding en septische putten aangepakt worden. Zo verhogen we de capaciteit en de kwaliteit van de chirurgische zorg, in combinatie met vormingstrajecten. Nadat het schip vertrekt, wordt het project overgedragen aan het ministerie van gezondheid of aan een betrouwbare ngo of organisatie.
  Lees meer
 • Landbouw
  Genoeg en gezond voedsel is een belangrijke pijler voor gezondheid. Daarom onderwijst Mercy Ships lokale landbouwers in de armste landen om de opbrengst en kwaliteit van de landbouw te vergroten en de voedselvoorziening te verbeteren, zodat ondervoeding geen kans krijgt. Cursussen zijn erop gericht om de deelnemers de opgedane kennis op hun beurt weer door te laten geven en anderen te trainen. Zo worden hele dorpen en steeds grotere gebieden geholpen.
  Lees meer
 • Cursussen en training
  Het medisch werk moet doorgaan nadat de Africa Mercy een land verlaten heeft. Daarom staat het trainen van medische professionals bij ons hoog in het vaandel. In ontwikkelingslanden is er een zwaar tekort aan chirurgen en wanneer een chirurg wordt getraind is dat waardevolle bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land.
  Lees meer

Ondersteun één van onze programma's!

Bekijk ook dit verhaal

Bekijk meer patiëntenverhalen

Er is een immense nood. Aan de lange rij patiënten lijkt geen einde te komen. Elke keer weer word ik geraakt door de de vele patiënten met ernstige medische problemen.

Vrijwillig Chirurg

Dr. Gary Parker