Haingo is gered

Haingo werd geboren tijdens een tropisch onweer. Zelfs in het flauwe schijnsel van het licht van de hut, was het overduidelijk. Het baby’tje had een gespleten lip. Haar moeder was ontroostbaar en haar vader verstootte haar: “In onze familie hebben we geen baby’s als deze.”

Niemand in het dorp had ooit al gehoord van deze aandoening. Na een aantal dagen bleek dat Haingo niet aan de borst kon zuigen en zwaar ondervoed was. Ze huilde constant en kreeg aangelengde melk. Elk blik kostte een dagloon, maar “Ik had het geld niet om iets beters te kopen”, vertelde Viviaby, haar moeder.Viviaby had niet het geld om betere melk te kopen. “Ik was bang en bad de hele tijd.” Toen Haingo 7 maanden oud was, woog ze maar 2,2 kg.
Van alle kanten ervoer Viviaby bijgeloof en harde opmerkingen, tot op een dag een vrouw, die een operatie had gekregen aan boord van de Africa Mercy, langskwam in hun afgelegen dorpje. “Ze voeren gratis operaties uit aan boord, je moet jouw baby tot daar brengen!”, kreeg ze te horen.

Twee dagen was de moedige mama Vibaby onderweg langs ruw terrain, tot ze transport vond naar de screening in haar regio.

De medische toestand werd screening-coördinator Mirjam meteen duidelijk: “Haingo was zeven maanden, maar zag eruit alsof ze maar 2 maanden oud was. Ik was verbaasd dat ze nog leefde. Een operatie was nog niet mogelijk. Ze woog niet zwaar genoeg en moest opgenomen worden in ons babyvoedingsprogramma.”

Haingo met haar mama warden overgebracht naar de Africa Mercy. Met veel liefde en aandacht zou het meisje genoeg gewicht opdoen voor de operatie. Mama en dochtertje werden opgevangen door de pediatrisch verpleegkundigen en ze ontving speciale voeding, de klok rond.

Ook mama Viviaby kon gerust slapen, voor de eerste keer sinds de geboorte van Haingo, want “Ze gaven haar voeding via een speciale spuit omdat ze niet kon drinken aan een papfles,” vertelde ze.

Haingo kwam genoeg aan en Viviaby praatte met de andere moeders die ook een kindje aan boord hadden met een gespleten lip. Ze werd door hen getroost, gerustgesteld en ze voelde zich niet langer alleen. Na 10 dagen was de toestand van Haingo stabiel en kon ze overgebracht worden naar het Mercy Ships HOPE Center, een plaats waar patiënten en hun familie kunnen verblijven, voor en na de operatie. Onze diëtiste Jillian over het voedingsprogramma: “Het is mooi om te zien dat ouders opnieuw hoop krijgen.” Viviaby trad haar bij: “Eerst huilde Haingo, want ze kreeg niet genoeg voeding binnen. Nu is ze gelukkig! Ze heeft genoeg te eten!” Toen kwam het moment dat Haingo zich begon te gedragen als elke baby van haar leeftijd. In het begin staarde ze gewoon voor zich uit, dat veranderde, ze volgde bewegingen en begon ‘Veloma’ (dada) te zwaaien met haar armpjes die voordien zo tenger waren. Na 5 maanden bereikte Haingo de mijlpaal van 3,5 kg. Sterk genoeg voor een operatie aan haar gespleten lip en open gehemelte.