Mercy Ships investeert in opleidingen anesthesie in Guinee

Mercy Ships brengt al meer dan 40 jaar medische hulp naar de allerarmsten. In elk Afrikaans land waar we aanmeren, voeren onze medische teams duizenden levensreddende operaties uit en krijgen zwaar zieke patiënten een nieuwe toekomst.

Maar het medische werk moet ook doorgaan nadat de Africa Mercy een land verlaten heeft. Daarom investeert Mercy Ships in opleidingen voor plaatselijke zorgverleners. Op die manier verbeteren we op een structurele manier de gezondheidssystemen in onze partnerlanden.

Anesthesie opleiding Mercy Ships

Een opleiding anesthesie aan boord van ons ziekenhuisschip.

Opleiding Mercy Ships

Mercy Ships investeerde eerder al in verschillende opleidingen voor plaatselijke zorgverleners.

Enorme uitdaging

In West-Afrika staan we voor een enorme uitdaging, want er is een groot tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Hierdoor sterven er jaarlijks duizenden mensen aan aandoeningen die te voorkomen of goed te behandelen zijn.

Om dit tekort aan te pakken, investeert Mercy Ships in kwaliteitsvolle opleidingen, zowel op ons ziekenhuisschip als aan wal. Door lokale gezondheidswerkers op te leiden kunnen zij op hun beurt honderden patiënten in hun land behandelen wanneer ons ziekenhuisschip het land verlaten heeft.

Waarom opleidingen anesthesie?

Een anesthesist zorgt ervoor dat u pijnloos een operatie of diagnostisch onderzoek kan ondergaan. Anesthesie betekent letterlijk “gevoelloos maken”. In Afrika is er een groot tekort aan dit soort specialisten. Veel patiënten kunnen hierdoor geen chirurgische ingreep krijgen of overlijden door complicaties tijdens de ingreep. Personen met een zware aandoening worden bovendien vaak geweigerd voor een operatie door hetgebrek aan ervaring, expertise en anesthetisch materiaal.

Mercy Ships geeft daarom opleidingen anesthesie op ons ziekenhuisschip, met de hulp van de Belgische anesthesiste Catherine Vandewaeter. Ons doel is om ook aan wal studenten anesthesie een opleiding te geven zodat zij in de toekomst arme patiënten in hun land kunnen helpen opereren.

Waar vinden deze opleidingen plaats?

Van augustus 2018 tot juni 2019 was Mercy Ships actief in Guinee. Het Guineese Ministerie van Volksgezonheid sprak tijdens deze werkperiode zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan medische capaciteit en het tekort aan opgeleide anesthesisten in het land.

Mercy Ships startte daarom vrijwel meteen een partnerschap met de Universiteit van Gamal in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Sinds dit partnerschap organiseren wij in de lokalen van de universiteit opleidingen voor toekomstige zorgverleners.

Maar de leslokalen van de universiteit zijn verouderd en zijn bovendien niet uitgerust met het geschikte materiaal om kwaliteitsvolle opleidingen te kunnen aanbieden. Met dit project willen wij het noodzakelijke materiaal voorzien om studenten anesthesie op te leiden.

Opleidingen anesthesie Mercy Ships

Ons doel is om tientallen studenten anesthesie op te leiden in het komende jaar.

Anesthesie Guinee

Mercy Ships startte een partnerschap met de Universiteit van Gamal in Conakry, de hoofdstad van Guinee.

Investeer in opleidingen anesthesie van Mercy Ships

Welk materiaal willen wij aankopen?

  • Anesthetische instrumenten en apparatuur
  • Projectoren en projectieschermen
  • Simulatiepoppen
  • Computers
  • Bureaus, tafels, stoelen en krijtborden
  • Cursussen en leerboeken

Catherine Vandewaeter, vrijwillig anesthesiste bij Mercy Ships

Onze Belgische vrijwilligster Catherine ging al 2 keer mee aan boord van de Africa Mercy als anesthesiste.

“Tijdens de eerste coronagolf werden we in ons land plots geconfronteerd met een dreigend materiaaltekort. Het was een beangstigende ervaring, te denken dat we plots niet meer voldoende middelen zouden hebben voor elke patiënt. Gelukkig kwam het zo ver niet en konden we iedereen op tijd en op een veilige manier opvangen.

Maar in landen zoals Guinee is een tekort aan medisch materiaal dagelijkse kost. Tijdens mijn twee ervaringen aan boord van de Africa Mercy in Kameroen en in Senegal kon ik zelf ervaren hoe groot de nood aan medische apparatuur in Afrika is. Niet alleen voor het verlenen van dringende medische hulp aan patiënten in nood, maar ook om kwaliteitsvolle opleidingen te kunnen bieden aan plaatselijke zorgverleners, waaronder anesthesisten.

Door te investeren in opleidingen voor studenten anesthesie zorgt Mercy Ships ervoor dat honderden patiënten in de toekomst een veilige operatie kunnen krijgen. Goed opgeleide artsen en verpleegkundigen zullen in Guinee een grote impact kunnen maken in het leven van veel mensen. Projecten als deze zijn dus ontzettend belangrijk om de plaatselijke gezondheidszorg op een duurzame manier te ondersteunen en te verbeteren.”

Anesthetist Catherine Vandewaeter at work

“Door te investeren in opleidingen voor studenten anesthesie zorgt Mercy Ships ervoor dat honderden patiënten in de toekomst een veilige operatie kunnen krijgen.”

Samen voor een duurzame impact in Afrika

Met uw steun zorgt Mercy Ships voor meer goed opgeleide anesthesisten in Guinee.