Privacyinstellingen

Pas hieronder uw instellingen aan.

Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina's en andere essentiële informatie waarmee Mercy Ships Belgium vzw de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Wil je meer weten lees dan onze privacyverklaring hieronder.

Bekijk de details

Dit script maakt het mogelijk het gedrag van Facebook-gebruikers op onze website te meten en analyseren en om bezoekers op Facebook berichten van ons onder de aandacht te brengen. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Bekijk de details
Laat mij alles opnieuw instellen Instellingen verwijderd

Privacy- en cookiebeleid

Mercy Ships Belgium vzw met hoofdzetel te Excelsiorlaan 89/2, 1930 Zaventem, KBO nummer 0821.900.695. (hierna ook “wij” genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (namelijk informatie aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden) die via deze website verzameld worden.

In het licht van de Europese Reglementering inzake Bescherming van Persoonsgegevens, hanteren wij dit privacybeleid omdat we uw privacy respecteren en ernaar streven ze te beschermen. Via dit privacybeleid komt u te weten hoe we uw persoonlijke informatie verwerken en gebruiken. De volgende beleidslijnen zijn enkel van kracht voor onze webpagina’s, nieuwsbrieven, discussiefora en opt-in mailinglijsten.

Hebt u vragen of twijfels over deze verklaring, contacteer ons dan eerst aan de hand van de contactinformatie op het einde van deze beleidsverklaring.

Denk eraan dat alle informatie die u op een publiek forum of in een chatroom plaatst, toegankelijk is voor iedereen die deze locatie betreedt. Mercy Ships Belgium vzw is niet verantwoordelijk voor informatie die u op deze plaatsen verstrekt en ook niet voor het gebruik hiervan.

Wat met websitelinks van derden die op de website van Mercy Ships Belgium vzw staan?

Het is mogelijk dat we voor uw informatie en gemak links plaatsen naar websites van derden. Indien u op die links klikt, verlaat u onze website. Wij hebben geen controle over die sites of over hun privacyprocedures die misschien anders zijn dan die van ons. De persoonsgegevensdie u aan deze derde partijen verschaft, of die door deze derde partijen verzameld worden, vallen niet onder ons privacybeleid.

Veranderingen van het privacybeleid

Indien wij ons privacybeleid veranderen, zullen wij hier de herziene verklaring plaatsen, met een bijgewerkte datum van herziening.

Welke informatie verzamelen we en hoe doen we dit?

Wanneer u fondsen doneert, informatie opvraagt, producten bestelt of een aanvraag indient om vrijwilligerswerk te doen bij ons, vragen wij u naar persoonlijke informatie om deze transacties af te kunnen werken.

De persoonlijke informatie die u ons bezorgt op deze pagina’s, kan contactgegevens bevatten zoals uw aanspreektitel, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer en andere unieke informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, facturatie- en transactiegegevens, informatie over uw kredietkaart, productvoorkeuren, contactvoorkeuren, opleiding en professionele achtergrond, en voorkeuren met betrekking tot tewerkstelling.

Alsook persoonlijke voorkeuren , campagnes die u interesseren,  financiële informatie zoals datum van storting, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring.

Uitsluitend voor het gebruik van het fiscaal attest kan ook informatie over het rijksregisternummer verwerkt worden.

Naast de informatie die u ons spntaan bezorgt, zoals feedback over onze organistaie of bepaakde acties of campagnes, kunnen wij ook informatie verzamelen tijdens uw bezoek aan een van onze websites via onze automatische instrumenten voor gegevensverzameling, waaronder cookies, webbakens, geïntegreerde weblinks en andere gebruikelijke instrumenten voor het verzamelen van gegevens.

Deze Instrumenten verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze website verstuurt, zoals uw browsertype en taal, de datum en tijd van uw bezoek, en het adres van de website van waar u kwam. Deze Instrumenten voor gegevensverzameling kunnen ook informatie verzamelen over uw Internet Protocol (IP)-adres, klikgedrag en productinformatie.

Wanneer een bezoeker een pagina opvraagt van een van onze websites, herkennen onze webservers automatisch uw domeinnaam en IP-adres. De domeinnaam en het IP-adres onthullen niets persoonlijks over u, behalve het IP-adres van waarop u onze website hebt bezocht.

We kunnen ook informatie verzamelen van betrouwbare commercieel beschikbare derde partijen adresbestanden. Deze informatie kan uw naam, adres, e-mailadres en demografische gegevens bevatten die gebruikt kunnen worden samen met de informatie die we verzamelen wanneer één van onze websites bezoekt.

Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne.

In dat geval gebruiken we uw persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen in onze database wanneer u een gift doet ten gevolge van die campagne.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze ativiteiten, over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving en voor de administratieve afhandeling van uw gift(en), inclusief het eventueel bezorgen van een fiscaal attest.

We verzamelen informatie om uw noden en interesses beter te begrijpen om zo een consistente, gepersonaliseerde ervaring op onze websites te kunnen bieden. Wij baseren ons hiervoor op ons “rechtmatig belang”, met inachtneming van uw belangen en rechten inzake gegevensbescherming.

Wij verzamelen ook persoonlijke informatie voor het verwerken van donaties en voor promotie- en marketingactiviteiten (mits uw uitdrukkelijke toestemming).

Zodra u ons uw persoonlijke contactinformatie hebt bezorgd, stemt u ermee in dat we u contacteren om u informatie te bezorgen waarvan we denken dat ze voor u interessant kan zijn. We zullen u de kans geven om uw privacyvoorkeuren te kiezen in verband met de communicatie die we versturen (zie hieronder- Hoe selecteer ik Privacyvoorkeuren).

Informatie over uw kredietkaart is nodig om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en wordt enkel gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter preventie van fraude, wat een wettelijke verplichting is. Informatie over uw kredietkaart en andere gevoelige persoonlijke informatie die nodig is om een kredietbeslissing te kunnen verwerken, worden door ons, noch door onze financiële dienstverlener voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk om de transactie af te werken, tenzij u ons vraagt om uw informatie over uw kredietkaart bij te houden voor toekomstige transacties.

In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u via brief of telefoon (tenzij u zich inschreef op de Robinsons- of Bel-me-niet-meer-lijst).

Wij kunnen u ook via e-mail contacteren indien u ons daarvoor expliciet de toestemming geeft.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals gifthistoriek, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we die?

Af en toe kan onze website een “cookie” versturen naar uw computer. Een cookie is een klein stukje gegevens dat verstuurd wordt naar uw Internetbrowser en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie kan geen gegevens aflezen van de harde schijf van uw computer, noch cookiebestanden lezen die door andere websites gecreëerd werden. We gebruiken cookies om te identificeren welke stukken van onze website u bezocht hebt, zodat deze pagina’s de volgende keer dat u ons bezoekt, gemakkelijk bruikbaar zijn. U kunt kiezen of u al dan niet cookies aanvaardt, door de instellingen van uw Internetbrowser te wijzigen. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden, of uw browser toelaten om u te tonen wanneer er een cookie verstuurd wordt. Indien u kiest om deze cookies niet te aanvaarden, is het mogelijk dat uw ervaring op onze site en op andere websites minder goed is, en dat sommige functies niet werken zoals bedoeld.

Wat zijn webbakens en hoe gebruiken we die?

Sommige delen van onze website kunnen webbakens gebruiken, alleen of in combinatie met cookies, om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website en uw interactie met e-mail. Een webbaken is een elektronische afbeelding, genaamd een single-pixel (1×1) of clear gif. Webbakens kunnen bepaalde soorten informatie op uw computer herkennen zoals cookies, het tijdstip en de datum dat een pagina bekeken werd, en een beschrijving van de pagina waarop de webbaken geplaatst is. U kunt Webbakens uitschakelen in e-mailberichten door de afbeeldingen in het bericht dat u ontvangt, niet te downloaden (deze functie varieert naargelang de e-mailsoftware die op uw pc gebruikt wordt). Toch wordt hierdoor niet altijd een Webbaken of andere instrumenten voor automatische gegevensverzameling in het e-mailbericht uitgeschakeld, wegens specifieke mogelijkheden van e-mailsoftware.

Indien u kiest om marketing e-mails of nieuwsbrieven van ons te ontvangen, kunnen we automatisch persoonlijke informatie over u verzamelen. Via Webbakens en gepersonaliseerde URL’s geïntegreerd in deze e-mails of nieuwsbrieven, kunnen we bijvoorbeeld nagaan of u die berichten geopend hebt en of u geklikt hebt op links in die berichten.

Wat zijn geïntegreerde weblinks en hoe gebruiken we ze?

In sommige van onze e-mails kunnen er links gebruikt worden om u naar een relevante plaats te leiden op onze website of op andere websites. Door het omleidingssysteem kunnen we de doel-URL van deze links waar nodig veranderen en bepalen of onze marketinginitiatieven effect hebben. In e-mails kunnen zulke weblinks ons ook in staat stellen om te bepalen of u op een link in een e-mail geklikt hebt, en deze informatie over de interactie kan verbonden worden met uw persoonlijke identiteit.

Wilt u niet dat we informatie verzamelen over de links waarop u klikt, dan kunt u: (1) uw keuze wijzigen over hoe u communicatie van ons ontvangt (m.a.w. waar mogelijk een tekstversie kiezen van de boodschap); of (2) ervoor kiezen om geen links aan te klikken in de e-mails die we versturen.

Zullen we de informatie die we verzamelen, bekendmaken aan derden?

Mercy Ships Belgium vzw zal uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of leasen aan anderen, behoudens de bepalingen in dit privacybeleid. We delen persoonlijke informatie op de volgende manieren:

(1) Mercy Ships Belgium vzw maakt gebruik van dienstverleners en leveranciers om volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten te leveren en om ons te helpen met marketing- en communicatie-initiatieven. Onder deze dienstverleners en leveranciers kunnen bijvoorbeeld creditcardverwerkers, aanbieders van klantenondersteuning en live ondersteuning, leveranciers van e-maildiensten, geautomatiseerde gegevensverwerkers en expediteurs vallen.

Leveranciers en dienstverleners dienen de informatie die ze in naam van Mercy Ships Belgium vzw ontvangen vertrouwelijk te houden en mogen deze enkel gebruiken om de diensten te leveren die ze voor ons uitvoeren.

(2) Behoudens de bepalingen in dit privacybeleid, zullen wij de persoonlijke informatie die u ons bezorgt, niet delen met derden zonder uw toestemming, tenzij om:

(i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, dagvaarding of een rechterlijke uitspraak,

(ii) geautoriseerde informatieverzoeken van politie en overheidsinstanties te beantwoorden;

(iii) de persoonlijke veiligheid te beschermen van vrijwilligers, werknemers van Mercy Ships Belgium vzw en derden die zich op eigendom van Mercy Ships Belgium vzw bevinden;

(iv) fraude te helpen voorkomen of om de rechten en eigendommen van Mercy Ships Belgium vzw te doen gelden of te beschermen.

(3) Naargelang het geval kunnen bepaalde ontvangers zich in landen beviden waarvan de Europese Commissie erkend heeft dat ze een passend niveau van gegevensbescherming hanteren of in landen waarvan niet erkend werd dat ze een dergelijk beschermingsniveau hanteren. In elk geval heeft Mercy Ships Belgium vzw passende waarborgen voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met EU-verordening nr.2016/679.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens die u ons bezorgt voor zover wij deze nuttig vinden om u over de dienstverlening te contacteren en met een maximum van 10 jaar, of indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten te handhaven, en gedurende enige proportionele, redelijke periode die nodig is om de hierboven opgesomde doeleinden te verwezenlijken.

Welke rechten kunt u uitoefenen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

In overeenstemming met EU-verordening nr.2016/679, geniet u de volgende rechten:

  • recht op toegang: het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door Mercy Ships Belgium vzw verwerkt worden en, zo ja, om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens en meer informatie te krijgen over de kenmerken van de verwerking ervan;
  • recht op verbetering: het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, eventueel via een aanvullende verklaring;
  • recht om gegevens te laten wissen (of het zogenaamde “recht om te worden vergeten”): het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in bepaalde omstandigheden;
  • recht van bezwaar en recht om uw toestemming in te trekken:
  • ten allen tijde, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens opdat Mercy Ships Belgium vzw niet verder zou gaan met dergelijke verwerking:
  • indien uw persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing-doeleinden;
  • indien uw persoonsgegevens verwerkt worden om de dienstverlening van Mercy Ships Belgium vzw te verbeteren, of op basis van het rechtmatig belang van Mercy Ships in het algemeen: in dat geval zal uw verzoek enkel worden ingewilligd indien u Mercy Ships Belgium vzw een beschrijving bezorgt van de specifieke situatie die uw verzoek legitimeert, tenzij Mercy Ships Belgium vzw dwingende legitieme redenen kan aantonen in het licht van uw specifieke situatie.
  • recht om uw toestemming in te trekken: indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan geniet u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken en om Mercy Ships Belgium vzw ervan te weerhouden door te gaan met dergelijke verwerking;

Indien u een van deze rechten wenst uit te voeren, contacteer dan Mercy Ships Belgium vzw (zie hieronder).

In overeenstemming met artikel 77 van EU-verordening nr. 2016/679, kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de regelgevende instantie voor gegevensbescherming in uw land, indien u de mening bent toegedaan dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op voormelde EU-verordening nr. 2016/679.

Hoe selecteer ik mijn privacyvoorkeuren?

Via een van de volgende methodes kunt u duidelijk maken dat u geen communicatie van ons wenst te ontvangen:

(1) de “opt-out” e-mail of de link “afmelden” selecteren, of de opt-out instructies volgen die in elke e-mailcommunicatie zitten;
(2) terugkeren naar onze webpagina(s) waar u oorspronkelijk uw voorkeuren hebt geregistreerd en de opt-out instructies volgen;
(3) een brief sturen naar onderstaand adres. Vergeet niet uw naam, e-mail en postadres te vermelden, alsook relevante informatie over welke communicatie u niet langer wenst te ontvangen.

Denk eraan dat wanneer u kiest om bepaalde communicatie niet te ontvangen, dit een invloed kan hebben op de diensten die u van ons wenst te, waarbij het aanvaarden van de communicatie een voorwaarde is om de diensten te ontvangen.

Hoe beveiligen we uw persoonlijke informatie?

Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de gegevens juist te houden en om te garanderen dat de informatie juist gebruikt wordt, gebruiken wij gepaste fysieke, technische en administratieve procedures om de door ons verzamelde informatie te beschermen.

Mercy Ships Belgium vzw gebruikt Secure Sockets Layer (SSL)- encryptie wanneer ze gevoelige informatie zoals informatie over kredietkaarten verzamelt of overdraagt. Kredietkaartnummers worden enkel gebruikt om betalingen te verwerken en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hoe gebruiken we sociale mediaplatformen?

U kunt kiezen om deel te nemen aan de verschillende blogs, fora, wiki’s en andere socialemediaplatformen die wij u ter beschikking stellen. Het hoofddoel van deze socialemediaplatformen is het u makkelijker en mogelijk maken om content te delen. Mercy Ships Belgium vzw kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien u persoonlijke informatie deelt op socialemediaplatformen die vervolgens gebruikt, misbruikt of op een andere manier toegeëigend wordt door een andere gebruiker.

Wij kunnen ook links plaatsen naar andere socialemediaplatformen die gehost worden door personen of organisaties waarover Mercy Ships Belgium vzw geen controle heeft. Mercy Ships Belgium vzw biedt geen verklaringen of garanties over de juistheid of een ander aspect van de informatie die op externe socialemediaplatformen staat. Een link naar een website van een derde partij mag niet beschouwd worden als onderschrijving van die derde partij, van de websites van die derde partij of van de content die op deze socialemediaplatformen gedeeld wordt. We raden u aan om het privacybeleid na te lezen van elke website van derden waarvan er een link staat op onze website, om na te gaan hoe zij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Hoe kan u ons contacteren?

Contactgegevens van Mercy Ships Belgium vzw:

Mercy Ships Belgium vzw
Excelsiorlaan 89/2
1930 Zaventem

U kunt ons ook via e-mail bereiken op info@mercyships.be of telefonisch op +32 (0)2 503 64 03.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Jay L. Manns
Data Protection Officer

PO Box 2020, Lindale TX 75771-202, VS
Chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne, Zwitserland

privacy@mercyships.org