Privacy en algemene voorwaarden

Mercy Ships Belgium vzw respecteert uw privacy. Mercy Ships Belgium vzw verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons gegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens. U kan steeds toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze laten aanpassen of schrappen.

Privacy beleid Registratie van persoonsgegevens

Wanneer u een gift doet ten voordele van Mercy Ships vzw of een inschrijving voor onze nieuwsbrief via onze website invult, worden uw gegevens opgenomen in een gegevensbank met het oog op het beheer van de relaties met onze schenkers. U stemt ermee in dat we uw aldus verzamelde persoonsgegevens gebruiken om u de door u gewenste informatie of aanvullende informatie over onze acties te verstrekken. U kunt deze gegevens steeds inkijken, laten wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van de gegevens

Uw gegevens worden in ons bestand opgenomen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze kunnen ook gebruikt worden voor onze fondsenwervende activiteiten, tenzij u ons laat weten hier niet akkoord mee te gaan. Uw gegevens kunnen in bepaalde gevallen aan niet-commerciële organisaties worden overgemaakt voor direct marketing doeleinden. Indien u dit niet wenst, laat ons dit weten via onderstaande contactgegevens. Indien u zich inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres enkel hiervoor gebruikt, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen of uw emailadres wilt veranderen, contacteer ons via onderstaande contactgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Mercy Ships zowel intern als extern gebruikt en kunnen bijgevolg worden overgedragen aan andere natuurlijke of rechtspersonen die contractueel met onze vennootschap verbonden zijn. Dit kan ook de overdracht van gegevens inhouden aan personen die zich buiten de Europese Unie bevinden in landen die garanderen dat zij voldoende bescherming bieden van deze gegevens

Website

De website www.mercyships.be, inclusief sub-pagina’s en sub-domeinen (hierna“website”) wordt beheerd door MSB vzw met maatschappelijke zetel te Zaventem.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorg verzameld en up-to-date gehouden. Mocht het gebeuren dat gegevens veranderen of de geboden informatie niet juist blijkt te zijn zonder dat Mercy Ships daarvan in kennis werd gesteld, dan kan Mercy Ships hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gehouden. Indien u fouten opmerkt, kunt u deze steeds melden op info@Mercyships.be Door onze site te gebruiken of op andere wijze persoonlijke informatie aan Mercy Ships te verstrekken, verklaart u zich akkoord dat wij dit doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Onze website kan links bevatten naar andere sites die buiten Mercy Ships worden beheerd door verenigingen of ondernemingen. Mercy Ships kan in geen geval verantwoordelijk zijn voor de inhoud hiervan noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Copyright

Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op deze website zijn eigendom van Mercy Ships Belgium vzw en van haar partners. Indien u gebruik wilt maken van bepaalde informatie, gelieve contact met ons op te nemen. Het zonder voorafgaande toestemming gebruiken van informatie van deze website, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Contactgegevens

Wilt u uw gegevens inkijken of wijzigen, of wenst u verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens, contacteer ons via info@mercyships.be of Mercy Ships Belgium vzw Excelsiorlaan 89/2 1930 Zaventem.

Privacywetgeving

De privacywetgeving verandert sterk. Daarom kan ons privacy beleid aangepast worden. Iedere aanpassing zal u terugvinden op deze pagina.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.