• Hoe Mercy Ships werkt

Hoe Mercy Ships werkt

5 miljard mensen wereldwijd – tweederde van de wereldbevolking – heeft geen tijdige toegang tot veilige chirurgische, anesthetische of verloskundige zorg. Jaarlijks sterven hierdoor meer dan 17 miljoen mensen onnodig, hetgeen meer dan driemaal het sterftecijfer is door malaria, HIV en tuberculose samen.

Wereldwijd gebeuren ieder jaar 313 miljoen operatieve interventies, maar desalniettemin vindt slechts 6% hiervan plaats in het armste 1/3 van de wereldbevolking, net dat aandeel waar de nood het hoogst is.

Mercy Ships pakt dit probleem in de armste landen op drie manieren aan:

  1. Directe medische zorg en chirurgie aan de lokale bevolking
  2. Opleiding en begeleiding van lokale gezondheidswerkers
  3. Verbetering van de infrastructuur van de gezondheidszorg

De 3 fases

De ziekenhuisschepen van Mercy Ships varen in de armste landen niet zomaar van haven tot haven. Elke nieuwe missie wordt grondig en zorgvuldig voorbereid. In elk land waar we worden uitgenodigd, hanteert Mercy Ships een op maat gemaakt partnerschapsmodel.

Aan welk soort zorg is het meest behoefte in een land? Hoe zit het lokale zorgsysteem in elkaar? Welke organisaties zijn er allemaal betrokken? Hoe kunnen we samenwerken en versterken wat er al in een land aanwezig is? Dat zijn belangrijke vragen als we een uitzending van het schip voorbereiden. We bouwen tijdens deze voorbereidingsfase goede relaties op met de overheid en andere organisaties in een land, zodat we straks de grootst mogelijke impact kunnen realiseren.

Samen tekenen we een protocol van commitment. Daarin staat wat we met elkaar willen bereiken. De doelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de praktische voorbereiding van de uitzending vindt in deze fase plaats. Zo kijken we goed wat er nodig is om veilig en goed ons werk te kunnen doen in de haven waar we aanmeren.

Tien maanden ligt ons ziekenhuisschip in de haven van het gastland. Op het schip bieden we in die maanden gratis chirurgische en tandheelkundige hulp aan duizenden mensen. Het gaat bijvoorbeeld om het herstel van open lippen, waardoor kinderen weer gewoon kunnen eten en drinken. Of het verhelpen van staar, waardoor mensen hun zicht behouden en weer kunnen werken.

Daarnaast bieden we palliatieve zorg en specialistische chirurgische zorg, zoals complexe schedeloperaties of hersteloperaties bij brandwonden. We vinden het belangrijk om iets achter te laten als ons ziekenhuisschip naar de volgende haven vertrekt. Daarom knappen we klinieken en ziekenhuizen op en laten we nieuwe medische apparatuur achter. Ook leiden we op het schip lokale chirurgen, oogartsen, anesthesisten, tandartsen en verpleegkundigen op.

Verder geven we cursussen aan land over bijvoorbeeld hygiëne en gezonde voeding. Veel deelnemers aan onze opleidingen en programma’s blijven hun kennis delen binnen hun eigen gemeenschappen, waardoor vaardigheden worden doorgegeven en er een erfenis wordt gecreëerd die generaties lang benut kan worden.  

Nadat ons ziekenhuisschip weer verder is gevaren, keert een team medewerkers van Mercy Ships nog regelmatig terug naar het gastland. Hoe gaat het met de medische organisaties en lokale gezondheidsprofessionals waarmee we samenwerkten? Waar lopen ze tegenaan en hoe kunnen we ze ondersteunen om zelf de zorg in hun land verder te verbeteren? En wat kunnen we zelf leren, zodat we een volgende keer een nog grotere impact kunnen realiseren? Dat is waar we in deze fase naar kijken. We bezoeken ook patiënten die we ontvingen aan boord van ons ziekenhuisschip. De vele veranderde levens zijn een continue bron van inspiratie en motivatie om ons werk verder uit te breiden.

Onze aanpak: hoe Mercy Ships werkt
Hoe Mercy Ships werkt: ondertekenen van het protocol

Ondertekenen van het protocol

Mercy Ships luistert, bouwt relaties op en werkt samen met de regering, het ministerie van Volksgezondheid, andere departementen van de overheid en lokale NGO’s.

We bouwen tijdens deze voorbereidingsfase goede relaties op met de overheid en andere organisaties in een land, zodat we straks de grootst mogelijke impact kunnen realiseren. Samen tekenen we een protocol van commitment. Daarin staat wat we met elkaar willen bereiken.

De doelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spelen daarbij een belangrijke rol. Ook de praktische voorbereiding van de uitzending vindt in deze fase plaats. Zo kijken we goed wat er nodig is om veilig en goed ons werk te kunnen doen in de haven waar we aanmeren.

Beoordelen van de noodzaak

Aan welk soort zorg is het meest behoefte in een land? Hoe zit het zorgsysteem in elkaar? Welke organisaties zijn er allemaal betrokken? Hoe kunnen we samenwerken en versterken wat er al is in een land? Dat zijn belangrijke vragen als we een uitzending van het schip voorbereiden.

Er wordt een analyse gemaakt van de capaciteitsbehoeften binnen het lokale gezondheidszorgsysteem, waarbij wordt vastgesteld waar de hulp het meest effectief zal zijn. Beoordelingsteams onderzoeken de capaciteit van de chirurgische en ondersteunende diensten, de haven en de veiligheid.

Ook leggen ze contacten met de belangrijkste belanghebbenden. Een Advance Team zal de effectiviteit van de inzet van het schip vergroten door de aankomst van het schip voor te bereiden.

Hoe Mercy Ships werkt: beoordelen van de noodzaak
Hoe Mercy Ships werkt: inzet van het schip

Inzet van het schip

Tien maanden ligt ons ziekenhuisschip in de haven van het gastland. Op het schip bieden we in die maanden gratis chirurgische en tandheelkundige hulp aan duizenden mensen. Het gaat bijvoorbeeld om het herstel van gespleten lippen, waardoor kinderen weer gewoon kunnen eten en drinken. Of het verhelpen van staar, waardoor mensen hun zicht behouden en kunnen blijven werken.

Daarnaast bieden we palliatieve zorg en specialistische chirurgische zorg, zoals complexe schedeloperaties of hersteloperaties bij brandwonden.

Opleiding en ondersteuning

We vinden het belangrijk om iets achter te laten als ons ziekenhuisschip naar de volgende haven vertrekt. Daarom knappen we klinieken en ziekenhuizen op en laten we nieuwe medische apparatuur achter. Ook trainen we op het schip lokale chirurgen, oogartsen, anesthesisten, tandartsen en verpleegkundigen.

Verder geven we cursussen aan land over bijvoorbeeld hygiëne en gezonde voeding. Veel deelnemers aan onze trainingen en programma’s blijven hun kennis delen binnen hun eigen gemeenschappen, waardoor vaardigheden worden doorgegeven en er een erfenis wordt gecreëerd die generaties lang benut kan worden.

Hoe Mercy Ships werkt: opleiding en ondersteuning
Hoe Mercy Ships werkt: impact

Evaluatie van de impact

Nadat ons ziekenhuisschip weer verder is gevaren, keren medewerkers van Mercy Ships nog regelmatig terug naar een land. Hoe gaat het met de medische organisaties en lokale gezondheidsprofessionals waarmee we samenwerkten? Waar lopen ze tegenaan en hoe kunnen we ze ondersteunen om zelf de zorg in hun land verder te verbeteren?

En wat kunnen we zelf leren, zodat we een volgende keer een nog grotere impact kunnen realiseren? Dat is waar we in deze fase naar kijken. We bezoeken ook patiënten die we ontvingen aan boord van ons ziekenhuisschip. Hun veranderde levens zijn een continue bron van inspiratie en motivatie om ons werk verder uit te breiden.

Hoe we helpen

Hoe Mercy Ships werkt: medische hulp

Wij maken medische en chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmste mensen ter wereld.

Hoe Mercy Ships werkt: duurzame hulp

Wij verbeteren structureel de gezondheidszorg van het land waar we te gast zijn door in te zetten op duurzame hulpverlening.

Hoe Mercy Ships werkt: missie Senegal

Voor een periode van 9 maanden lag ons ziekenhuisschip aangemeerd in Senegal om er gratis medische hulp te bieden.