• Missie Senegal Mercy Ships

Mercy Ships in Senegal

Het nieuwe ziekenhuisschip van Mercy Ships – de Global Mercy – meerde op dinsdag 14 februari 2023 aan in Senegal. Vanuit de haven van Dakar zullen de vele vrijwilligers op ons ziekenhuisschip patiënten uit zowel Senegal als uit buurland Gambia een gratis operatie geven aan boord.

Deze nieuwe werkperiode in Senegal is het resultaat van een partnerschap met de ministeries van Volksgezondheid van Senegal en Gambia. “De aankomst van de Global Mercy in Dakar is een historisch moment voor Mercy Ships, omdat we dit jaar zowel de bevolking van Senegal als Gambia zullen dienen dankzij ons partnerschap met hun ministeries van Volksgezondheid”, aldus Gert van de Weerdhof, Chief Executive Officer van Mercy Ships. “We verwachten dat in de komende vijf maanden meer dan 800 maxillofaciale, pediatrische orthopedische, algemene en oogheelkundige operaties zullen worden uitgevoerd aan boord, waarvan tot 25 procent bij Gambiaanse patiënten.”

De duurzame impact van ons Food for Life-programma in Senegal

Birima is één van de deelnemers aan het Food for Life-programma van Mercy Ships. Samen met 30 medestudenten verdiepte hij zich in de wereld van landbouw, agrarische ecologie, voeding en voedselverwerking. Het trainingsprogramma hielp hem om zijn eigen voedselproductiebedrijf te starten. Dat deed hij met een startkapitaal ter waarde van 40 dollar. Inmiddels groeit en bloeit zijn bedrijf volop. ‘Dankzij mijn nieuwe kennis ben ik nu onafhankelijk en kan ik voorzien in mijn eigen levensonderhoud’, zegt Birima.

Birima Diop Deelnemer Food for Life-programma

Birima Diop
Deelnemer Food for Life-programma

Missie Senegal 2021

Na de uitbraak van de coronapandemie moest de Africa Mercy Senegal helaas vroegtijdig verlaten. Maar toch liep ons werk in dit Afrikaanse land door en konden we in 2021 via onze programma’s levens blijven veranderen. Dat deden we onder meer door lokale opleidingen in duurzame landbouwtechnieken.

Veel ziektes kunnen voorkomen worden door gezond voedsel. Daarom helpt Mercy Ships lokale agrariërs in de armste landen om de opbrengst en kwaliteit van de landbouw te vergroten en zo de voedselvoorziening te verbeteren.

Ook verzorgden we opleidingen voor Senegalese gezondheidsprofessionals om bij te dragen aan medische capaciteitsopbouw. Verder investeerden we in 2021 in de medische infrastructuur van Senegal, ondersteunden we projecten met financiële donaties en werkten we samen met het gezondheidsministerie van Senegal en lokale ziekenhuizen om operaties mogelijk te maken voor patiënten die daar al lang op wachten.

Onze impact in Senegal in 2021

56

Algemene operaties

156

Deelnemers aan opleidingen

113

Oogoperaties

Deze opleidingen gaven we in Senegal in 2021

Mercy Ships Senegal 2021

93% van de Senegalese bevolking heeft geen toegang tot veilige en betaalbare chirurgie

Bij de aankomst van ons ziekenhuisschip sprak Abdoulaye Diouf Sarr, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Hij benadrukte dat het bezoek van Mercy Ships in zijn land bijzonder welkom is.

De nood aan medische hulp is in dit West-Afrikaanse land erg hoog: op elke 16.000 inwoners is er slechts één arts. Senegal is op politiek vlak één van de meest stabiele landen van West-Afrika en kent een gestaag verbeterende economie. Desondanks staat het land nog steeds op de 164plaats op de Human Development Index van de VN.

Senegal behoort tot de de landen ten zuiden van de Sahara, waar meer dan 93% van de bevolking geen toegang heeft tot veilige en betaalbare chirurgie. Een groot deel van de ruim 14 miljoen inwoners van Senegal heeft te kampen met malaria, wijdverbreide armoede en een hoge kindersterfte. 1 op de 11 kinderen bereikt er de volwassen leeftijd niet en wijdverbreide ondervoeding maakt het moeilijker voor kinderen om te herstellen van ziekten.

Senegal in cijfers

15 miljoen

inwoners

0,07

dokters beschikbaar per 1000 inwoners

1 op 11

kinderen bereikt de volwassen leeftijd niet

Chirurgische ingrepen en medische behandelingen

De chirurgische ingrepen die Mercy Ships in Afrika verricht bestaan uit het verwijderen van tumoren, kaak- en aangezichtsoperaties, het sluiten van gespleten lippen en gehemeltes, verhelpen van staar, gynaecologische operaties aan fistels en orthopedische behandelingen aan klompvoeten en gebogen benen.

Daarnaast verrichten de vrijwilliger-professionals van Mercy Ships duizenden mond- en tandheelkundige behandelingen bij mensen die kampen met ontstekingen, ernstige vormen van tandbederf en cystes.

Screenings in het binnenland

Mercy Ships richtte zich tijdens deze werkperiode voornamelijk op het aantrekken van patiënten uit de afgelegen gebieden van Senegal, waar de chirurgische nood nog extreem groot is. 75% van alle patiënten op de Africa Mercy kwam uit het binnenland van Senegal.

De screening van patiënten werd voor deze werkperiode verspreid over het land gedaan, zodat zoveel mogelijk mensen uit het binnenland van Senegal gebruik konden maken van de medische zorg van Mercy Ships.

Trainingen en capaciteitsopbouw

Omdat 55% van de bevolking van Senegal op het platteland woont (circa 8,8 miljoen mensen) en de toegang tot medische zorg zeer beperkt tot nihil is, is er met name daar veel behoefte aan medische trainingen en capaciteitsopbouw.

In samenwerking met andere internationale organisaties heeft Mercy Ships daarom opleidingen en trainingen voorzien voor lokaal medisch personeel.

Ons doel is dat deze mensen ook na het vertrek van de Africa Mercy medische zorg kunnen blijven bieden, zodat een duurzame impact gerealiseerd wordt. In totaal kregen zo’n 1.200 gezondheidswerkers een medische opleiding.

In Senegal worden er met name kaak-, gynaecologische en plastische chirurgen getraind. Daarnaast werkte Mercy Ships aan medische capaciteitsopbouw op het gebied van verpleegkunde, anesthesie, steriele verwerking en biomedische techniek.

Met deze manier van werken sluit Mercy Ships naadloos aan bij het Emerging Senegal Plan van de overheid in het land. Dit plan heeft als doel om de gezondheidszorg in Senegal verder uit te bouwen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de capaciteit te verhogen.

Patiëntenverhalen uit Senegal

Sekouba, maxillofacial patient, before his surgery.

Het was een gewone ochtend toen Sekouba ontdekte dat er een klein bultje in zijn mond zat.

Koumba Mercy Ships

Vijf jaar geleden kwam Koumba’s leven plots op losse schroeven te staan.

Aminata, cleft lip patient, at home before surgery.

De schaamte over haar gespleten lip verhinderde Aminata om een normaal leven te lijden.