Internationale Dag van Afrika

Mercy Ships viert de Internationale Dag van Afrika

“Inzetten op sterke partnerschappen om een efficiënte en universele gezondheidszorg mogelijk te maken”

Door Dr. Serigne Gueye Diop, adviseur van de president van Senegal

In Sub-Sahara Afrika is er een dringende behoefte aan versterking van de gezondheidssystemen voor chirurgische zorg. Chirurgie is al te lang een verwaarloosd onderdeel geweest van de gezondheidszorg op het Afrikaanse continent. De integratie van chirurgische en anesthetische zorg blijft dan ook de belangrijkste uitdaging om de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren en een efficiënte gezondheidszorg op het continent mogelijk te maken.

Alleen zo kunnen we het sterfte- en ziektecijfer op het continent, veroorzaakt door aandoeningen die door chirurgie voorkomen en behandeld kunnen worden, aanzienlijk verlagen. Het is belangrijk om te vermelden dat er de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt. Zo is het sterftecijfer tussen 2000 en 2015 met 37% gedaald. Maar Afrika loopt echter nog steeds achter op het gebied van andere gezondheidsindicatoren, zoals de toegang tot gespecialiseerde artsen en chirurgen. Dit is zorgwekkend, want maar liefst een derde van alle aandoeningen waarvoor spoedeisende hulp en essentiële chirurgische, verloskundige en anesthetische hulp nodig is, doet zich in Afrika voor.

Samen bouwen we aan de toekomst

De chirurgische behoeften van de Afrikaanse bevolking moeten niet enkel op de korte, maar ook op lange termijn aangepakt worden. Dat kan door in te zetten op meer chirurgische capaciteit door bijvoorbeeld plaatselijke gezondheidswerkers op te leiden. Ook de ontwikkeling en uitbouw van lokale infrastructuur en financiering zijn nodig om ons doel te bereiken.

Alleen samen kunnen we verderbouwen aan een toekomst waarin chirurgie voor iedereen veilig en betaalbaar is. Het creëren van coherente partnerschappen tussen landen kan helpen om tegemoet te komen aan de behoeften van de Afrikaanse bevolking.

De samenwerking tussen Senegal, Gambia en Mercy Ships is een mooi voorbeeld van een succesvol partnerschap. Dankzij deze samenwerking, gelanceerd door Z.E. Mr. Macky Sall, president van Senegal, in overleg met Z.E. Mr. Adama Barrow, president van Gambia, kon het ziekenhuisschip van Mercy Ships, de Global Mercy, in 2023 aanmeren in de haven van Dakar. De vele vrijwilligers van Mercy Ships bieden op dit moment dringende chirurgische zorg aan patiënten uit Senegal en Gambia. Zij organiseren daarnaast ook opleidingen voor lokaal medisch personeel.

Een sterke en duurzame basis leggen

Als we in Afrika een efficiënte en universele gezondheidszorg willen uitbouwen, moeten we verder inzetten op de ontwikkeling van sterkere partnerschappen tussen Afrikaanse landen. Alleen door samen te werken kunnen we chirurgische, verloskundige en anesthetische zorg mogelijk maken op heel het continent.

We moeten er ook voor zorgen dat ons chirurgisch personeel in Afrika permanente opleiding van hoge kwaliteit krijgt, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. Vandaar ook het belang om samen te werken met deskundigen op dit gebied, zoals het chirurgisch personeel van Mercy Ships, om zo de groei te versnellen en de kwaliteit van de bestaande medische hulp voor onze bevolking te waarborgen.

Hierbij spelen onderwijs en opleiding voor de Afrikaanse bevolking een sleutelrol. Kennis delen en vertrouwen wekken bij onze bevolking is essentieel, bijvoorbeeld door hen te informeren over hun recht op toegang tot chirurgie en de zorg die beschikbaar is voor veel voorkomende gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd moet er ingezet worden op het opleiden van lokale gezondheidswerkers en zorgverleners, zodat zij hun patiënten naar de juiste ziekenhuizen kunnen verwijzen.

“It takes a village to raise a child”. Er is een dorp nodig om een kind op te voeden. In dit geval staat het kind voor een efficiënte en veilige gezondheidszorg, niet in één land, maar in elk land in Afrika. Alleen door sterke partnerschappen op te bouwen kunnen we voorzien in de chirurgische behoeften van de Afrikaanse bevolking en kunnen we een duurzame basis leggen voor een universele gezondheidszorg op het continent.

Dr. Serigne Gueye Diop

Serigne Gueye Diop

Dokter Serigne Gueye Diop is adviseur van de president van Senegal.