Nalaten en schenken aan Mercy Ships wordt belastingvrij

Nalaten en schenken aan Mercy Ships wordt belastingvrij

Belangrijk nieuws: In het Vlaams Gewest zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter ook de fiscale regeling rond duolegaten zal in het Vlaams Gewest wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Erfbelasting voor giften verlaagd naar 0%

Goed nieuws: het tarief voor erfenissen (8,5%) en schenkingen (5,5%) aan goede doelen wordt vanaf 1 juli naar 0% gebracht. Elke euro die u op die manier nalaat aan Mercy Ships, zal dus volledig gaan naar waarvoor ze bestemd is.

Fiscaal voordeel bij duolegaat wordt geschrapt

Voor overlijdens in het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2021 wordt de techniek van het duolegaat ‘afgeschaft’. Dat betekent dat er vanaf dan geen fiscaal voordeel meer zal zijn voor testamenten met een duolegaat (ook voor de oude testamenten van voor deze datum).

Om zeker te zijn dat uw regeling beantwoordt aan uw wensen, laat u best vóór 1 juli 2021 uw testament aanpassen. Naargelang uw wensen en uw persoonlijke situatie zal de notaris met u bekijken wat de beste oplossing is en een nieuwe regeling uitwerken.

Krijg gratis juridisch advies

Wenst u graag voorafgaand juridisch advies over hoe u uw testament dient op te maken en eventueel aan te passen in het kader van de recente hervorming van het duolegaat en het nultarief? Wij nodigen u graag uit op Tournée Généreuse – een evenement georganiseerd door Testament.be dat op verschillende plaatsen in Vlaanderen zal plaatsvinden.

Het is een mooie gelegenheid om een museumbezoek te combineren met info over legaten en de recente hervorming van de erf- en schenkbelasting. U kan er terecht voor gratis advies bij de juridische experts van Testament.be. De (Nederlandstalige) Tournée Généreuse heeft plaats in mei en juni 2021 op diverse locaties en dagen (telkens van 10u tot 16.30u).

> Meer informatie en inschrijven via deze link

Verder lezen:

  • Wilt u meer weten over de nieuwe fiscale regeling rond duolegaten? Bekijk dan zeker ook deze infofiche.
  • Zal uw duolegaat nog het gewenste effect hebben? Het antwoord in 5 vragen.
  • Voor vragen of advies kan u altijd terecht bij Carla Reynders. Zij helpt u graag verder, gratis en in alle vertrouwelijkheid.