Royal Latem Golf Club

Benefiet golftoernooi op Royal Latem Golf Club

Het jaar 2017 zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Twee data om te noteren: vrijdag 1 september benefiet golftornooi op RLGC ten bate van Mercy Ships en zondag 8 oktober golfwedstrijd 40 jaar Approach. Dit interview met Kathleen Gouwy in de Flash belicht de fundraisingwedstrijd voor Mercy Ships.

Foto Kathleen Gouwy Royal Latem Golf Club

Een vrouw met een hart: Kathleen Gouwy. Hoe bent u ambassadrice geworden van Mercy Ships, het grootste ziekenhuisschip ter wereld?

Ik ben altijd actief geweest in humanitaire werken. Jaren geleden begon ik containers te vullen met kleren voor Polen, Roemenië, Rwanda en Peru. Op een dag kreeg ik een flyer in de bus omtrent Mercy Ships. De boodschap was eenvoudig. Met hun hospitaalschip van 400 vrijwilligers aan boord: chirurgen, verplegend personeel, ingenieurs, landbouwers en bouwvakkers…, meren zij aan in de allerarmste landen van Afrika. Ze opereren en genezen gratis de allerarmsten die geen toegang hebben tot medische hulp. Per jaar gaat het om meer dan 1.000 vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Hoe kon een gewone flyer u overtuigen?

Ik was uitgenodigd op een informatiedag, in de gebouwen van Brussels Airlines, die vliegtuigtickets aan voordelige voorwaarden aanbiedt voor vrijwilligers met als bestemming het Afrikaanse land waar het schip van Mercy Ships op missie is. U moet weten dat alle vrijwilligers al hun kosten zelf betalen. Na een infofilm was ik zo onder de indruk van de efficiëntie en de omvang van deze organisatie dat ik besloot mij te engageren. Ze hebben al meer dan 82.000 operaties uitgevoerd, tandzorg gegeven aan 147.000 patiënten , meer dan 38.100 lokale gezondheidsprofessionals gevormd en 2.5 miljoen levens veranderd. Dat zijn cijfers om u tegen te zeggen. Ik voelde mij aangesproken om dit als ambassadrice aan de mensen te communiceren en hen te bewegen om mee te helpen.

Hoe doet u dat concreet?

Ik zie veel mensen via mijn activiteit in de horeca, en niet altijd de minste. Zo heb ik Dr. Jacques Rogge kunnen overtuigen om mee in dit project te stappen. Door het organiseren van een infoavond geleid door de Zuid-Afrikaanse plastisch chirurg Dr. Tertius Venter voor medische specialisten eind november ll. Die dag kon ik zeven chirurgen overtuigen om mee in zee te gaan met Mercy Ships.

Kan u ons iets meer vertellen over zo’n ziekenhuisschip?

Het schip heeft 5 operatiezalen, volledig geïnstalleerd volgens Europese normen (CT-scanner, laboratorium en satelliet communicatiesysteem). Een nieuw schip is in aanbouw met 6 operatiezalen. Oog, gezichts- en tandoperaties zijn de specialiteit van de artsen die aan boord gaan. Maar ook gecompliceerde operaties zoals mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie, orthopedische operaties, behandelingen van incontinentie en hernia’s worden aan boord uitgevoerd.

Er zijn ook een aantal weetjes. Aan boord is een schooltje met bijna 50 leerlingen, kinderen van vrijwilligers die zich al jaren na elkaar voor Mercy Ships inzetten. De bedden van de patiënten hebben hoge poten, zodat moeders er onder het bed van hun zieke kind kunnen slapen, zo wordt iedere vierkante meter optimaal benut.

Telkens meert het schip 10 maanden aan in een grote haven. In 2016/2017 lagen we in Benin, de haven van Cotonou, en vanaf 1 september te Kameroen in de haven Douala. Om u een voorbeeld te geven: vóór de passage van ons schip werden in Benin gemiddeld 109 oogoperaties uitgevoerd per jaar door lokale artsen. Op onze 10 maanden durende missie in 2009 waren dat er 3.500 . En zo kan ik vele voorbeelden aanhalen. De nood was zo groot in Madagaskar dat het schip er bijna 2 missies is gebleven. Daar hadden ze contact met dokter Frank Dewolf , mond -en kaak chirurg uit Sint-Martens-Latem, die in Madagaskar een ziekencentrum leidt en die patiënten opvolgde na het vertrek van Mercy Ships.

Wie is hier in België de leidinggevende figuur van de organisatie?

De heer Bert van Dijk, vroegere vice president van Daimer AG. Hij bekleedde ook topfuncties bij Bekaert, Volvo en Bombardier. Nu wijdt hij zich volledig vrijwillig aan Mercy Ships. De Belgische afdeling is effectief gestart in 2010. Dat Brussels Airlines met al zijn Afrikaanse ervaring instemde om als belangrijke partner op te treden, is een gigantisch voordeel. Mercy Ships werd opgericht door de Amerikaan Don Stephens in 1978. Mercy Ships is nu vertegenwoordigd in 16 landen.

Is uw familie ook betrokken in dit prachtig project?

Ja uiteraard, Vincent verzorgt de administratieve kant voor het benefiet golftornooi. Hij helpt mij ook bij het zoeken van sponsors. Xavier als “Flower Your Life” maakt bloemstukken die hij op de kerstmarkt in Latem verkocht. De winst gaat integraal naar Mercy Ships.

Beste Kathleen heb je nog een korte boodschap als ambassadrice van Mercy Ships?

Hoe meer ik participeer in dit project hoe meer ik besef dat dit een toporganisatie is. Elke euro wordt 2 keer omgedraaid, zodat de giften zoveel mogelijk naar de operaties van de patiënten gaan. Wie meegaat met het schip betaalt zelf zijn reis- en verblijfskosten.

Enkele voorbeelden hoe een gift gebruikt wordt: u draagt bij aan een tandartsbehandeling voor 20,- euro, komt tussen in de kosten van een cataractoperatie voor 50,- euro en helpt mee aan een open lip operatie 188,- euro.

Met het golftornooi van Mercy Ships breng ik dit wonderschip dichter bij ons en speel ik zo de go-between tussen deze achtergestelde mensen en onze welgestelde wereld. Het is een klein geste, maar een gebaar die levens weer hoopvol maakt voor patiënten en hun families. Allemaal mirakeltjes waar wij een beetje aan bijdragen.

Oprechte dank aan de Royal Latem Golf Club voor de mooie medewerking en steun, alsook al hun leden dat ze op 1 september het prachtig parcours ter beschikking stellen.

Clubhouse Royal Latem Golf Club
Ik kijk ernaar uit: het wordt een niet te missen uitzonderlijke dag.


Dank u Kathleen en ik kijk er alvast ook naar uit.