Dirk Huyghe Mercy Ships

Dirk Huyghe vanop de Global Mercy: Op dit schip is iedere job belangrijk

Toen Dirk Huyghe in 2022 voor een eerste maal aan boord ging van de Global Mercy in Senegal, was het aanvankelijk zijn bedoeling om toch minstens één keer in zijn leven zoiets te mogen ervaren. Maar het bleef niet bij deze ene “once in a lifetime experience”, want ondertussen was er al een tweede missie in 2023 en is Dirk opnieuw aanvaard voor een derde termijn volgende zomer in 2024.

Even voorstellen: Dirk Huyghe (68 jaar) uit Mariakerke was in actieve dienst rijkswachter, maar sinds zijn pensionering ligt de focus vooral op vrijwilligerswerk. Dirk had ooit al info ingewonnen om als vrijwilliger mee te gaan aan boord van een ziekenhuisschip van Mercy Ships. Toen het allernieuwste schip, de Global Mercy, in 2021 aangemeerd lag in Antwerpen, werd zijn interesse opnieuw gewekt. Hij meldde zich onmiddellijk aan bij Mercy Ships en dit met gunstig gevolg. Van eind maart tot half juli 2022 kon Dirk voor de eerste keer dienst doen aan boord van de Global Mercy in het team van de ‘dining room’.

(Lees verder onder de foto)

Dirk Huyghe Mercy Ships

Dirk gaat in 2024 voor de derde keer aan de slag in de dining room van de Global Mercy.

Een unieke ervaring

Het idee belangeloos anderen te helpen heeft in het gezin van Dirk altijd wel een belangrijke rol gespeeld. Dit nu te kunnen doen met gelijkgestemden van over de ganse wereld versterkte die interesse. Dirk: “Ik was altijd wel wat (gezond) jaloers op de mensen van de medische sector die zich op zo’n ziekenhuisschip in Afrika kunnen inzetten. En nu kreeg ik zelf die kans, zij het dan voor een totaal andere functie.”

Een fijne ontmoeting

In Dakar – en ook in Freetown – had Dirk een aangenaam gesprek met Don Stephens, de oprichter van Mercy Ships die het in 1978 aandurfde om een tweedehands ferryboot aan te kopen en die vervolgens te laten ombouwen tot een ziekenhuisschip. Met dit schip, de “Anastasis”, startte het wonderlijk avontuur van Mercy Ships.

Stephens werd destijds geïnspireerd door moeder Teresa. Voor Dirk een heel bijzonder feit, want ook hij had ooit het genoegen deze “grote” dame meermaals te ontmoeten in Calcutta en met haar boeiende gesprekken te hebben.

En uiteraard is ze ook voor Dirk een bron van inspiratie en begeestering geworden. Een paar van haar uitspraken bleven hem bij: “Love one another as much as yourself” “Let us be instruments of God” – “Do small things with great love” en “Together we can do great things”. “Deze laatste zijn bijzonder toepasselijk voor het werk van Mercy Ships”, vindt Dirk. “Zowel voor de vrijwilligers maar ook voor eenieder die z’n steentje bijdraagt, dus ook de vele donateurs.”

(Lees verder onder de foto)

Dirk met Don Stephens, de oprichter van Mercy Ships.

Dirk met Don Stephens, de oprichter van Mercy Ships.

Job in de “dining room”

“Er wordt gewerkt met 2 alternerende teams die elkaar aflossen. De werkdagen bestaan uit bijna 10 uren. Dit betekent toch wel stevig doorwerken. Iets na 5.00 u uit bed en dan 3 shifts draaien van telkens meer dan 3 uren,  en om de 2 weken ook het volledige weekend. Niet voor niets wordt bij de voorwaarden van deze functie vermeld dat je fysiek sterk moet zijn en gemakkelijk 14 kg moet kunnen heffen. Soms moet je wel tot 25.000 stappen lopen op één dag.”

“In Freetown hadden wij 750 mensen voor de lunch (ongeveer 450 vaste crew leden en een 250-tal mensen van de day crew) en ook nog eens de patiënten (200 bedden). Dat zijn dus heel wat maaltijden per dag en dus heel wat borden, bekers, soepkommen, bestek e.d. die afgewassen moeten worden.”

“Het eten moet vanuit de keuken aangebracht worden, tafels moeten schoongemaakt worden, vloeren geschuurd, alle apparatuur doorlopend grondig gereinigd (koffiemachines, reservoirs fruitsap, koeltafels, ijskasten, ook de wanden en de vele vensters wassen enzovoort). Gewoon alles wat in een doorsnee grootkeuken van zo’n 100 meter op 30 meter moet gebeuren. Het was wel een fijne ervaring om gedurende de dag extra versterking te krijgen van de day crew. Vele handen maken het werk licht. Daarenboven was die samenwerking met hen ook heel vernieuwend en ook boeiend.”

(Lees verder onder de foto)

Dirk Mercy Ships

De vaste crew in de dining room.

Vrije tijd

“De rust tussen de werkdagen is dan ook erg welkom en ook echt wel nodig om opnieuw op krachten te komen om er nadien weer tegenaan te kunnen gaan. Maar die vrije periodes zijn ook een gelegenheid om aan wal te gaan en het land te verkennen en doen je beseffen hoe arm dit land en z’n bevolking is, als je met eigen ogen ziet en voelt.  Sierra Leone behoort immers tot de armste landen van Afrika.”

“Ik ben er meermaals door de arme wijken gelopen, de talloze slums en de vissersdorpjes. Het zien van al die ellende motiveert je om je opnieuw voor de volle 100% in te zetten. Het doel dat Mercy Ships nastreeft, is zo mooi en nodig. Dat maakt het harde werk zinvol en minder zwaar.”

(Lees verder onder de foto)

Schoolbezoek Dirk Mercy Ships

Dirk bezocht in zijn vrije tijd een plaatselijke school.

Of afdalen naar het 3e of 4e dek

“Als vrijwilliger (dus niet alleen het medisch personeel) kregen ook wij ook de gelegenheid om in onze vrije tijd het ziekenhuis en de patiënten te bezoeken, zowel vóór als na de ingreep. Zo konden naar hun verhalen luisteren, spelen met de kinderen en zien hoe zij na hun ingreep een nieuwe toekomst krijgen.”

“Ik denk hierbij ook aan mensen die door familie of vrienden aan boord worden gedragen en die na enkele maanden zelfstandig de loopplank van het schip naar beneden stappen, terug naar huis om als een ander mens een totaal nieuw leven kunnen starten. Door hun levensveranderende operatie zijn ze als het ware herboren! Dat raakt je heel diep en dat motiveert enorm om je dan ook verder ten volle in te zetten in de job waarvoor je aangeduid werd.”

Gezamenlijke drijfveer

Aan boord van het “schip van de naastenliefde” vond Dirk mensen met een gezamenlijke drijfveer:

“Als enthousiast wereldfietser ben ik het gewend om de wereld rond te reizen en veel verschillende nationaliteiten te ontmoeten. Hier aan boord vind ik die allemaal samen in één kleine ruimte en met één gemeenschappelijke motivatie: deel uitmaken van een groot en fantastisch raderwerk van vrijwilligers in allerlei vormen en kleuren om, rechtstreeks of onrechtstreeks, het leed van de allerarmsten in Afrika toch te proberen verzachten”.

“Het geeft me een warm gevoel om daar aan boord deel te mogen uitmaken van zo’n goed geoliede machine en een kleine maar noodzakelijke schakel te mogen zijn en daardoor met velen het lot van de allerarmsten te verbeteren. Dit met mensen met éénzelfde ingesteldheid te kunnen doen op zo’n uniek schip, geeft nog een extra dimensie.”

“Op dit schip is iedere job belangrijk en dat kan je ook voelen. Er is respect voor ieders functie, of je nu een “topdokter” bent zoals o.a. Dr. Gary Parker (zie foto hieronder) of Dr. Tertius Venter die al tientallen jaren op het schip operaties uitvoeren of je poetst de gangen en toiletten, maakt geen verschil. Alle functies zijn onontbeerlijk en worden ook gewaardeerd en zo kan je ook met iedereen tussendoor een fijne babbel hebben.”

“Het is mijn overtuiging dat het werken op dergelijk uniek schip een mens verandert. Je krijgt sowieso een ruimere blik op de wereld. En ten dienste staan van anderen zonder daarvoor iets te willen terug krijgen geeft veel voldoening en is deugddoend.”

Mercy Ships vrijwilliger Dirk met dokter Gary Parker

Dirk ontmoette aan boord ook dokter Gary Parker.

En ondertussen…

Dirk hoopt een nieuwe groots geplande fietstocht te kunnen koppelen aan Mercy Ships om extra geld in te zamelen. “Een bekende persoon binnen Mercy Ships zit te brainstormen over een avontuurlijke fietstrip van enkele duizenden kilometers en we denken eraan om dit samen te doen. Wordt hopelijk vervolgd en meer nieuws daarover volgt later!”

Ondertussen blijft Dirk bereid om op vraag z’n videoverslagen van vroegere wereldreizen te vertonen en de opbrengst ervan integraal aan Mercy Ships Belgium te schenken. Meer info op www.bikeandtrek.com.

> Heb jij net als Dirk zin in een buitengewone ervaring als vrijwilliger bij Mercy Ships? Ontdek hier hoe jij kan helpen.

Dirk Huyghe & crew Mercy Ships

De Belgische crew die aan boord ging van de Global Mercy. Van links naar rechts: Peter Heck, Gerd Heyninck, Peter Hermans, Danielle De Paepe, Dirk Huyghe, Christine Lutters, Guy Van Camp, Lucienne Beckers en Jesper Grant.