Mercy Ships COVID-19

Lancering Afrika-steunfonds van 225.000 euro

➥ Stop samen met ons corona in Afrika en doe een gift!

Beste sympathisanten,

Je mag er nu niet aan denken dat het coronavirus in volle omvang uitbreekt in Afrika. Stuk voor stuk kwetsbare landen met grote armoede en waar miljoenen mensen sterven door gebrek aan medische zorg. Maar we moeten er wel aan denken, want preventie is levensbelangrijk.

De afgelopen 8 maanden hebben we vanaf ons ziekenhuisschip – de Africa Mercy – duizenden medische behandelingen succesvol uitgevoerd in Senegal. Tot ook daar het coronavirus de kop opstak. Vrijwel meteen werden beschermende maatregelen genomen met een avondklok en preventieve maatregelen zoals bij ons: geen bijeenkomsten, sluiting van scholen, geen cruiseschepen, scherpe controles aan de grenzen en geen internationaal vliegverkeer. Ook wij moesten noodgedwongen stoppen met onze activiteiten om de veiligheid van onze patiënten en vrijwilligers te garanderen.

Lancering van ons Afrika-steunfonds

We ervaren hier en nu hoe belangrijk en levensnoodzakelijk een goed functionerende gezondheidszorg is. In Afrika zijn er te weinig ziekenhuizen, bedden, zorgverleners, opvang, geld en medische materialen. Te weinig… van alles.

Het voorbeeld van Senegal spreekt voor zich. In dit land heeft 93% van de bevolking geen toegang tot veilige en betaalbare medische hulp. Een groot deel van de ca. 15 miljoen inwoners heeft te maken met malaria, armoede en een hoge kindersterfte. Er zijn 7 dokters per 100.000 inwoners (in België 300); 22 ziekenhuizen (in België ca. 200) en 30 ziekenhuisbedden per 10.000 inwoners (in België zijn dat er 650).

Mercy Ships wil daarom de lokale overheden en zorginstellingen helpen met een Afrika-steunfonds van 225.000 euro. Dit steunfonds zal aangewend worden voor medisch materiaal, preventie, online medische trainingen en directe zorgverlening aan COVID-19-patiënten in de landen Senegal, Guinee, Liberia, Benin en Kameroen.

> Lees hier meer over ons Afrika-steunfonds

Samen levens blijven redden

We weten dat woorden van troost en hoop in deze tijd heel belangrijk zijn. Maar het is cruciaal om deze woorden te combineren met daden. We weten dat we met liefde afstanden kunnen overbruggen. Dat samenhorigheid levens redt. 

Met dankbare groeten,

Bert van Dijk
Vrijwilliger en voorzitter


Update Afrika-steunfonds: Focus op preventie en medische hulp

Mercy Ships wil er alles aan doen om een verdere uitbraak en verspreiding van het coronavirus in Afrika te voorkomen. Daarom hebben wij een Afrika-steunfonds opgericht van 225.000 euro. Met dit steunfonds willen wij de lokale overheden en zorginstellingen ondersteunen en ervoor zorgen dat ook de allerarmsten in deze onzekere tijden toegang blijven hebben tot medische hulp.

Waarom een Afrika-steunfonds?

Afrika is het continent dat lang bespaard gebleven is van het nieuwe coronavirus, maar sinds kort ondervindt het nu op haar beurt de gevolgen van de verspreiding van COVID-19. Deskundigen waarschuwen bovendien dat het aantal gevallen wordt onderschat en er verwoestende effecten van het virus op komst zijn in Afrika.

In de landen in West-Afrika zijn de zorgsystemen erg kwetsbaar. De bevolking heeft er weinig tot geen toegang tot veilige, tijdige en betaalbare gezondheidszorg en de nood aan efficiënte en bereikbare medische hulp is erg groot. Door de gebrekkige gezondheidsinfrastructuur kan een verdere verspreiding van het coronavirus in deze landen catastrofale gevolgen hebben. Door dit Afrika-steunfonds te lanceren willen wij de toenemende besmettingen in Afrika tegengaan en de lokale overheden en zorginstellingen ondersteunen in hun strijd tegen COVID-19.

Dit steunfonds van 225.000 euro zal ingezet worden in Senegal, Guinee, Liberia, Benin en Kameroen.

Waarom Senegal, Guinee, Liberia, Benin en Kameroen?

De landen die Mercy Ships met dit steunfonds ondersteunt zijn landen waar wij tot voor kort operationeel waren en de intentie hebben om snel terug op het terrein actief te zijn. Deze partnerlanden behoren bovendien tot de armste in de wereld volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties. Door onze goede band met deze landen kunnen we een snelle en maximale impact verwezenlijken.

Hoe wordt dit steunfonds besteed?

1. Medisch materiaal voor de lokale hulpverleners in de strijd tegen COVID-19, o.a. gezichtsmaskers, schoenovertrekken, veiligheidsbrillen en gelaatsschermen.

2. Online trainingen waarmee lokale hulpverleners worden opgeleid en ondersteund voor het verzorgen van ernstig zieke patiënten.

3. Preventie door de lokale bevolking te informeren over de risico’s en impact van het virus en hoe zij zich kunnen beschermen.

4. Directe en dringende zorgverlening aan zieke patiënten.

* Indien Mercy Ships met deze oproep meer geld zou ophalen dan nodig voor het Afrika-steunfonds, dan zal het extra geld besteed worden voor medische hulpverlening in de betrokken landen.