Brandveiligheid Mercy Ships

Opvallend: vrijwilligers staan ook in voor brandbestrijding op de ziekenhuisschepen van Mercy Ships

Net als elk ander schip moeten ook de ziekenhuisschepen van Mercy Ships aan strenge nautische veiligheidseisen voldoen. Meer nog: onze ziekenhuisschepen zijn geclassificeerd als passagiersschip en daarvoor zijn de eisen strenger, net als voor bijvoorbeeld cruiseschepen. Dat geldt voor brandoefeningen, trainingen, life-saving appliances, enzovoort. Kapitein Djurre Jan Schutte geeft ons een inkijk in de brandbestrijding aan boord van de ziekenhuisschepen van Mercy Ships.

Welke vrijwilligers aan boord zijn opgeleid tot brandweerman?

Kapitein Djurre Jan Schutte:

“Onze beide ziekenhuisschepen hebben elk 4 brandweerteams aan boord. Deze teams krijgen wekelijks een training en krijgen daarbij wekelijks ook een brandoefening.

De brandweerteams bestaan voor een groot deel uit maritieme en technische bemanning, die een cursus ‘Basic Training’ hebben gevolgd, waarin brandbestrijding een belangrijk onderdeel is. Daarnaast hebben de verantwoordelijken van de algehele brandbestrijding aan boord de cursus ‘Advanced Fire Fighting’ gevolgd.”

Hoe gaan de oefeningen in hun werk?

Djurre Jan Schutte:

“Je kan stellen dat de brandweerteams aan boord van onze ziekenhuisschepen zeer goed getraind zijn. Omdat we vaak langdurig aan wal liggen hebben we voldoende gelegenheid om te oefenen en om onderhoud te doen. De trainingen en oefeningen die deze bemanning krijgt worden zo realistisch mogelijk uitgevoerd, vaak ook door het gebruik van rookmachines en bijkomende bemanningsleden die in de rol van slachtoffer kruipen.

En tegenwoordig gaan we ook verder. We schminken bijvoorbeeld verwondingen bij de zogenaamde slachtoffers om de overdracht tussen het brandweerteam en medische team zo realistisch mogelijk na te bootsen. Onze brandweerteams zijn er niet alleen om de brand te bestrijden, maar ook om eventuele slachtoffers zo snel mogelijk uit de gevarenzone te halen.

Brandbestrijding wordt dus uitermate serieus genomen bij Mercy Ships. De gehele bestrijding wordt niet alleen door onze brandweerteams maar ook door andere bemanningsleden aangepakt. Aan boord zijn er bovendien veel verschillende nationaliteiten. Daarom wordt er ook veel geoefend op een duidelijke communicatie tijdens de oefeningen.”

Mercy Ships brandbestreiding

Een brandoefening aan boord van ons ziekenhuisschip.