Johan Bonny Mercy Ships

Een speciale kerstboodschap van bisschop Johan Bonny

“Een plek waar mensen weer gaan zingen”

Begin dit jaar verliet de Global Mercy, het drijvende ziekenhuis van Mercy Ships, de haven van Antwerpen voor verdere afwerking in het zuiden. Vele bedrijven, ondernemers en autoriteiten hebben het schip hier helpen inrichten, op vrijwillige basis, als een gebaar van menselijkheid. In de loop van het voorbije jaren gingen ook tal van evenementen door, met het oog op de nodige sponsoring. Eind 2021 kon ik terecht schrijven: als een grote kerststal begint de Global Mercy aan haar zending.

Tweemaal was ik dit jaar zelf in Afrika: een week in Nigeria en een week in Congo. Telkens bezocht ik een ziekenhuis. De nood aan medische ondersteuning is er groot! In Congo ontmoette ik twee artsen uit het Antwerpse, een chirurg en een anesthesist, samen met een verpleegster uit Wallonië. In bepaalde streken van Afrika, vertelden ze mij, is er slechts één chirurg per ziekenhuis beschikbaar; de meeste operaties worden er uitgevoerd door verpleegkundigen, onder toezicht van die ene arts. Overal is er behoefte aan medische apparatuur en aan medisch personeel. Elk helpend gebaar is meer dan welkom.

Kan de Global Mercy alle problemen oplossen? Neen. Dat kan zelfs niet het allergrootste schip. Daarvoor zijn de noden te groot. Wel is het ziekenhuisschip een sterk symbool en een krachtig teken van hoop. Waarvan getuigt de Global Mercy? Dat mensen wel tot solidariteit en engagement in staat zijn. Dat professionaliteit en vrijwilligerswerk wel kunnen samengaan. Dat afstanden tussen volken en continenten wel overbrugbaar zijn. Dat een betere wereld wel tot de mogelijkheden behoort. En dat het rotsvaste geloof van mensen wel degelijk een verschil uitmaakt. Misschien straalt ‘s nachts boven het ziekenhuisschip ook wel een ster, zoals tijdens de kerstnacht, als een teken van hierboven.

Het zou geen kerstdag zijn als wij ons tijdens de kerstperiode niet lieten aanspreken door de nood van medemensen, dichtbij of veraf. Immers, kerstdagen zijn niet zomaar winterdagen. Het zijn dagen om snaren te laten trillen, diep in onszelf, op tonen die van elders komen. Tonen uit de ‘nieuwe wereld’ – niet die van Dvořák, maar die van het Godsrijk – waarvan we ons nog ver verwijderd weten. ‘Omdat Hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen. Midden in wat mensen zijn, heeft Hij willen wonen’ schreef Huub Oosterhuis in een gekend kerstlied. Zulk een plek is de Global Mercy: een plek waar mensen weer gaan zingen, omdat zelfs God hun nabij is. Al is het winter en koud. Al zijn de nachten nog lang en de dagen nog kort. Ik wens u een warme, gezegende kersttijd!

Johan Bonny

Johan Bonny
Bisschop van Antwerpen