Catherine Vandewaeter jeeps Mercy Ships

Dringende oproep van anesthesiste Catherine Vandewaeter: Investeer in een terreinwagen en red mensenlevens!

Terwijl je dit leest, wordt er aan boord van de Global Mercy in Senegal een kind geopereerd. De chirurgen en operatieverpleegkundigen, allemaal vrijwilligers, werken in opperste concentratie. Maar we willen onze hulp niet beperken tot alleen deze hooggespecialiseerde operaties op het schip. Daarom gaan we mensen ook in het binnenland helpen, in de buurt van hun dorpen. Zo kunnen we nog méér levens redden.

> DOE HIER EEN GIFT

De Belgische anesthesiste Catherine Vandewaeter was al drie keer als vrijwilliger actief bij Mercy Ships. Daarbij doorkruist ze ook wekenlang het land, bepakt en bezakt met materiaal om opleidingen te geven rond veilige chirurgie. En dat willen we meer en meer doen. Hiervoor is een stevige terreinwagen noodzakelijk. Alleen zo’n robuust voertuig is geschikt om in het ruige Afrikaanse binnenland onze gezondheidswerkers én hun materiaal op een veilige en betrouwbare manier te vervoeren.

Ga mee op ‘veldtocht’

Voor het opleidingsprogramma van Mercy Ships gaan onze vrijwillige dokters en verpleegkundigen op ‘veldtocht’: ze trekken naar plaatselijke ziekenhuizen verspreid over Senegal om zorgpersoneel op te leiden. Zo leren ze ook daar in veilige omstandigheden opereren. En dat is letterlijk van levensbelang: zo worden nog meer zwaar getroffen patiënten tijdig geholpen, dichter bij huis. Het verschil tussen leven en dood.

(Lees verder onder de foto)

Mercy Ships Terreinwagen

Vaak verandert een tropische regenbui de aardewegen in ondoorwaadbare modderpoelen. Maar een 4X4 laat zich hier niet door afschrikken en brengt onze medische teams en patiënten veilig ter plekke.

Investeer mee in een stevige 4X4 terreinwagen voor Senegal

De kostprijs voor een nieuwe terreinwagen bedraagt 45.000 euro. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar zo helpen we onze dokters ook aan land en redden we nog meer mensenlevens. Jouw gift brengt leven en hoop naar ontelbare mensen.

Hoe zal mijn investering renderen?

De komende maanden ligt de Global Mercy aangemeerd in Senegal. In die periode worden verschillende opleidingsmissies in afgelegen ziekenhuizen georganiseerd. Zo vergroot de capaciteit van de plaatselijke gezondheidszorg enorm en zullen vele honderden patiënten snel en veilig verzorging krijgen.

Naast de opleidingsmissies zal de terreinwagen intensief ingezet worden voor de andere activiteiten van Mercy Ships, zoals patiëntenvervoer, palliatieve huisbezoeken, opvolging van geopereerde patiënten en zoveel meer. Zo brengt uw terreinwagen hoop en redding voor een maximum aan patiënten!

Denk aan je fiscaal attest

Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt aan Mercy Ships, heb je recht op een fiscaal attest. Zo kan je een belastingvermindering krijgen ter waarde van 45% van het totaalbedrag van jouw gift(en). Volgens de voorwaarden voorzien in Artikel 145/33 WIB 1992.

Lees verder

> Meer info over de nood aan een terreinwagen vind je in deze folder

Doe een gift

> Investeer mee in een terreinwagen voor Senegal en red mensenlevens. Doe hier een gift.