• palliative scaled

Palliatieve zorgen

Sommige patiënten kunnen we niet redden. Soms is een ziekte te ver gevorderd of heeft een patiënt een aandoening die onze chirurgen onmogelijk kunnen behandelen. Dit is bijzonder zwaar voor onze vrijwilligers, maar nog meer voor de patiënt.

In een land waar medische en sociale voorzieningen nauwelijks bestaan, leidt een ongeneeslijke ziekte vaak tot een vernederend en ondraaglijk einde. Een gespecialiseerd team is deze patiënten nabij. Stervensbegeleiding (met respect voor de cultuur van de patiënt), pijnbestrijding en voorlichting maken onderdeel uit van onze holistische aanpak.

Dit programma betrekt ook de familie en gemeenschap in het verwerkingsproces bij regelmatig bezoek en begeleidingsmomenten. Daardoor maken we de beperkingen van medische wetenschap kenbaar en de mogelijkheden van palliatieve zorg bespreekbaar.

Artikel palliatieve zorgen training Mercy Ships

“Iedereen verdient een waardig einde”

Naast onze ‘reguliere’ operaties en medische trainingen, willen we ook hoop en genezing bieden aan de patiënten die we niet met een operatie kunnen helpen.

33 medische professionals namen deel aan de tweede training Palliatieve Zorg (Medical Capacity Building), die Mercy Ships verzorgde in Senegal. Tijdens dit programma leren de professionals hoe ze terminaal zieke patiënten en hun familie beter kunnen behandelen en verzorgen.

Huisbezoeken

Het doel van ons programma Palliatieve zorgen is naastenliefde tonen door het geven van praktische zorg en steun aan mensen en families die lijden aan een terminale ziekte.

Tijdens deze huisbezoeken wordt niet alleen aandacht gegeven aan de patiënt, maar er wordt aan wondverzorging gedaan, instructie gegeven aan familieleden dit ook zelf te kunnen doen en materialen worden verstrekt. De familieleden worden ook getraind in het gebruik van betaalbare, plaatselijk verkrijgbare verbandmiddelen en pijnstillers. Een belangrijk aspect is de geestelijke ondersteuning die gegeven wordt om families te helpen zich voor te bereiden op het sterven van hun dierbare.

Mercy Ships richt zich niet alleen op de individuen en families maar ook de hele samenleving. Daarom mobiliseren we de lokale kerk en de gemeenschap om steun te bieden aan gezinnen waar iemand stervende is, zodat de palliatieve zorg voortgezet kan worden. Andere activiteiten binnen dit project zijn: een netwerk opbouwen met plaatselijke hospices en het onderwijzen van verpleegkundigen en medewerkers die dit werk kunnen doen.

Resultaat Senegal

De Africa Mercy verbleef van augustus 2019 tot en met maart 2020 in Dakar, de hoofdstad van Senegal. We streefden ernaar om 20-25 terminaal zieke patiënten en hun families te begeleiden. Het resultaat: 75 huisbezoeken voor 10 patiënten.

Doe een gift

Wil jij graag iets betekenen voor terminale patiënten en hun families in Afrika? Dat kan door een gift over te maken via onze doneerpagina, onder vermelding van ‘palliatieve zorg’.

Palliatieve zorgen
Palliatieve zorgen