Marc Eyskens Mercy Ships

Een speciale kerstboodschap van Minister van Staat Mark Eyskens

Geïnspireerd door het verhaal over Mercy Ships en zijn bezoek aan ons ziekenhuisschip de Global Mercy, schreef Minister van Staat Mark Eyskens een speciale kerstboodschap.


Geachte sympathisant van Mercy Ships,

Voor het jaar 2024 wensen we elkaar de wenselijkheid toe van meer medemenselijkheid en de gave ons geluk te vermenigvuldigen door het te delen met anderen. Want de wereld van vandaag is in nood.

Veel mensen zijn onschuldige slachtoffers van kwaal en kwaad. Laten wij ons in tijden van onbarmhartigheid kwetsen aan de gekwetsten en troost vinden in de dankbare blikken van de medemensen die wij kunnen helpen en steunen. En dan verschijnt Mercy Ships aan de hoopgevende horizon. Want Mercy Ships is een uniek initiatief, tegelijkertijd symbool en werkelijkheid van wereldwijde solidariteit en hulpvaardigheid.

Zelf mocht ik de aankomst te Antwerpen beleven van de Global Mercy en het indrukwekkende ziekenhuisschip ook bezoeken. Ik was bijzonder onder de indruk van de toewijding, het beoefenen van kwaliteitsgeneeskunde, de originaliteit, de efficiëntie van de aanpak en het uitzonderlijke idealisme van de medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor de genezing van de zieke medemens.

Mercy Ships is een concreet werk van barmhartigheid en een project dat over alle grenzen heen uitmunt door de zorg voor de mens, zijn lichamelijk herstel en het welzijn van zijn persoonlijkheid. Mercy Ships geneest mensen zowel fysisch als geestelijk en daardoor verzet het zich tegen kwaal en kwaad.

De medewerkers van Mercy Ships verrichten medische mirakels door hun ziekenhuisschip aan te meren in havens waarheen mensen uit het verre binnenland naartoe komen op zoek naar genezing. Mercy Ships is resultaatgerichte naastenliefde, mededogen, medelijden, barmhartigheid en erbarmen. In één woord: Mercy!

En dan horen wij allen, tijdens de Kerstdagen en als het nieuwe jaar begint te gloren aan de horizon, als wij het stil maken in onszelf, diep bewogen en dankbaar, de mooiste aria ooit opklinken “erbarme dich”, zoals gecomponeerd door Johann Sebastian Bach in zijn Mättheus Passion.

Zo leeft ons geloof in de hoop dat mensen en dingen verbeteraar zijn als wij allen samen medemenselijker willen worden. Een wens en een doel voor 2024.

Zeer intense feestdagen,

Mark Eyskens
Lid van de mensheid