fbpx

 

Waarom Mercy Ships opnemen in uw testament?

Mercy Ships brengt hoop en genezing tot bij de allerarmsten. Met een schenking van uw nalatenschap kan Mercy Ships de allerarmsten blijven helpen met een goede gezondheidszorg en duurzame veranderingen. Met uw hulp kunnen we beter en meer mensenlevens redden. U kan Mercy Ships steunen door een maandelijke of eenmalige gift. Maar ook wanneer u er niet meer bent, kan u een grote rol blijven spelen in de levens van duizenden mensen.

Dankzij uw steun kan Mercy Ships in de toekomst blijven werken aan een veiligere gezondheidszorg en een duurzame samenleving voor arme mensen in Afrika. Samen met onze 450 vrijwilligers werkt u mee aan een beter medische zorg voor duizenden mensen. Ook na uw leven maakt u zo dus een blijvende impact en geeft u deze mensen de kans op een beter leven.

 

Mercy Ships opnemen in uw testament biedt ook financiële voordelen

Mercy Ships opnemen in uw testament heeft ook voordelen voor uw erfgenamen. U kan er bijvoorbeeld via een duolegaat voor zorgen dat uw erfgenamen meer netto overhouden van uw schenking aan hen, dankzij uw schenking aan ons goede doel. In het geval van een dergelijke duolegaat neemt onze organisatie als erkende vzw de successierechten op zich, waardoor uw begunstigde privépersonen niet met deze last moeten kampen.

Met een schenking van uw nalatenschap kan Mercy Ships de allerarmsten blijven helpen met een goede gezondheidszorg en duurzame verandering. Wilt u meer weten over onze verschillende projecten?
> Kijk hoe uw steun impact maakt

 

Vier mogelijkheden

Algemeen legaat

Als uw nalatenschap voor 100% vrij beschikbaar is, kunt u heel uw vermogen aan ons nalaten. U maakt ons daarmee tot uw algemene legataris.

Legaat onder algemene titel

U laat bijvoorbeeld een gedeelte van uw bezittingen (bv. een bepaald percentage van uw bankrekeningen) aan ons na.

Bijzonder legaat

U laat een aantal welbepaalde bezittingen (bv. de inhoud van uw effectenrekening of een gebouw) aan ons na.

Duolegaat

U verdeelt uw nalatenschap in twee delen. Het ene deel laat u na aan een of meer familieleden of vrienden. Het andere aan ons. Wij nemen de erfbelasting van alle begunstigden op ons. Omdat wij als goed doel van een gunstig belastingtarief genieten, ontvangen uw familieleden of vrienden op die manier netto meer dan met een legaat zonder ons als begunstigde. Hoe dat fiscaal werkt, ziet u in het voorbeeld hieronder:

Een voorbeeld:

Uw nalatenschap bedraagt 500.000 euro. U wenst dat bedrag na te laten aan twee erfgenamen (vriend, neef…) die u dierbaar zijn. Ze krijgen elk evenveel. We gebruiken daarbij de tarieven van het Vlaamse Gewest (8,5%). Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (12,5%) en het Waalse Gewest (7%) gelden andere tarieven.

Legaten tabel basistarieven

 

Vragen over uw nalatenschap of persoonlijk advies nodig?

Carla Reynders helpt u graag verder. Zij staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Alles is bespreekbaar, alles blijft vertrouwelijk: carla.reynders@mercyships.be of 0495 26 83 31

 

Ontvang gratis de volledige infogids:

Contactadres

Mercy Ships Belgium vzw
Meirbrug 1 bus 1
2000 Antwerpen
Telefoonnr. +32 3 275 40 30
info@mercyships.be

Hoofdzetel

Excelsiorlaan 89/2
1930 Zaventem
Telefoonnr. +32 2 503 64 03