• Schenk een legaat Mercy Ships

Schenk een legaat

Wilt u in de toekomst graag nog iets betekenen voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld? U krijgt de kans om met een legaat uw droom voor een betere wereld te realiseren. Om iets buitengewoons te doen: leven geven.

Door Mercy Ships als erfgenaam in uw testament op te nemen, vaart uw droom op ons nieuwe ziekenhuisschip mee naar de armste landen van de wereld. En dit voor de komende 50 jaar. Met een legaat werkt u samen met de vele vrijwilligers aan boord aan een betere medische zorg voor duizenden mensen en geeft u arme patiënten de kans op een beter leven.

Laat u inspireren door de getuigenissen van Diane Van Strydonck en Lieven Van Poeck. Zij hebben Mercy Ships opgenomen in hun testament en vertellen hieronder waarom ze aan Mercy Ships willen nalaten.

Getuigenis Diane Van Strydonck

Nalaten en schenken aan Mercy Ships is belastingvrij

Sinds 1 juli 2021 voorziet het Vlaams Gewest een extra stimulans voor het schenken en nalaten aan goede doelen. U hoeft geen erf- of schenkbelasting meer te betalen wanneer u een goed doel iets schenkt of nalaat in uw testament.

Wat u ons nalaat kan hierdoor 100% besteed worden aan de medische hulp die wij bieden in de armste landen.

Ontvang onze gratis infobrochure

Wilt u meer weten over nalaten aan Mercy Ships? Vraag dan gratis en vrijblijvend onze legatenbrochure aan. Vul hieronder uw gegevens in, dan bezorgen wij onze brochure gratis bij u thuis.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

* Hulp nodig of vragen? Contacteer ons via info@mercyships.be

Mercy Ships in uw testament

Uw vermogen is meer dan geld, gebouwen, aandelen, juwelen of kunst. Het is een stuk van uzelf. En ook van de familie. Het is het resultaat van bepaalde keuzes, van waarden, van idealen. Wat gebeurt ermee als u sterft?

Wat als u geen testament opstelt?

In een testament kan u kiezen aan wie u uw nalatenschap wilt nalaten. Wanneer u dit niet in uw testament heeft vastgelegd, zal de wetgeving volgens de standaardregels bepalen aan wie uw bezittingen en geld toekomen.

De langstlevende (huwelijks)partner, kinderen (en kleinkinderen) erven eerst. Zijn die er niet, dan kijkt men naar uw ouders, broers en zussen, vervolgens (over-)grootouders, tantes, ooms, nichten en neven. Als u geen wettelijke erfgenamen hebt, zal uw erfenis naar de staat gaan.

Een gerust gemoed

Een testament opstellen hoeft geen kopzorgen met zich mee te brengen. Integendeel, het biedt u gemoedsrust, want zo bent u zeker dat uw laatste wensen gerespecteerd worden. Anders dan bij een schenking aan een organisatie, kan u uw testament eender wanneer aanpassen en behoudt u uw financiële onafhankelijkheid.

Laat uw droom meevaren

Nadat u uw familie en naasten in uw testament hebt opgenomen, wilt u mogelijk ook iets betekenen voor anderen voor wie uw hulp van onschatbare waarde kan zijn. Wat ook de omvang is van het legaat of de erfenis die u ons wenst na te laten, Mercy Ships zal de middelen gebruiken om onze ziekenhuisschepen te ondersteunen en concrete hulp te verlenen aan patiënten in nood. 

Elke dag nemen 5 Belgen een goed doel op in hun testament.

Hoe Mercy Ships opnemen in uw testament?

Er zijn verschillende manieren om een goed doel op te nemen in uw testament. U kunt simpelweg Mercy Ships aanduiden als legataris. U kunt ook kiezen voor de techniek van het duolegaat of een bijzonder legaat met last, althans in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest.

Wat u het best kiest, hangt af van uw situatie. U bespreekt dit best met uw notaris of u kan hierboven gratis onze infobrochure opvragen voor advies.

De twee centrale vragen zijn:

  • Heeft u reservataire erfgenamen – kinderen en/of een echtgenoot – of niet?
  • Hoeveel wilt u geven aan Mercy Ships en hoeveel aan anderen?

3 soorten legaten

Een legaat is een gift bij testament van het geheel of een deel van uw vermogen. Iedereen kan in principe een legaat aan één of meerdere goede doelen opnemen in zijn/haar testament.

U heeft de keuze tussen drie soorten legaten:

1. Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u nalaat op een andere manier (via een bijzonder legaat of een legaat onder algemene titel).

2. Een legaat onder algemene titel: een bepaald percentage van uw goederen, of alle roerende of onroerende goederen of een deel daarvan.

3. Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel.

Wanneer is een legaat interessant?

Een legaat is interessant in twee gevallen:

1. U heeft reservataire erfgenamen en u wenst een bepaald deel van uw vermogen of bepaalde goederen (volgens de nieuwe erfwet maximum 50%) na te laten aan Mercy Ships. Dan wordt Mercy Ships begunstigde van dat deel van uw vermogen of van die goederen.

2. U heeft geen reservataire erfgenamen en u wenst uw volledige vermogen na te laten aan Mercy Ships. Dan wordt Mercy Ships begunstigde van uw volledige vermogen. In beide gevallen betaalt Mercy Ships lage erfbelastingen/successierechten, in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 zelfs geen meer.

Geen fiscale besparing via het duolegaat

Een andere mogelijkheid om na te laten aan Mercy Ships, is het duolegaat. Deze formule kreeg de voorbije jaren steeds meer bekendheid en kende steeds meer succes.

In het Vlaams Gewest heeft men voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 echter een einde gesteld aan de fiscale besparing die de doorgaans verre familieleden, vrienden en kennissen via de techniek van het duolegaat genieten. Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het fiscaal voordeel zal verdwijnen.

> Zal mijn duolegaat nog het gewenste effect hebben? Het antwoord in 5 vragen.

Denkt u er over om Mercy Ships in uw testament op te nemen en wilt u dit graag met ons bespreken? Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Alles is bespreekbaar, alles blijft vertrouwelijk. We ontmoeten elkaar op kantoor of bij u thuis.

Carla Reynders | Verantwoordelijke legaten
+32 495 26 83 31 | carla.reynders@mercyships.be

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van testament.be.