• Schenk een legaat Mercy Ships

Schenk een legaat

Wilt u in de toekomst ook graag nog iets betekenen voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld? Door Mercy Ships als erfgenaam in uw testament op te nemen, vaart uw droom op ons nieuwe ziekenhuisschip mee naar de armste landen van de wereld. En dit voor de komende 50 jaar!

Met een schenking van uw legaat werkt u samen met de vele vrijwilligers aan boord aan een betere medische zorg voor duizenden mensen en geeft u arme patiënten de kans op een beter leven.

Belangrijk nieuws: nalaten en schenken aan Mercy Ships is belastingvrij

In het Vlaams Gewest werden met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen verlaagd naar 0%.

Ook de fiscale regeling rond duolegaten werd in het Vlaams Gewest gewijzigd: deze techniek levert geen fiscaal voordeel meer op voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021.

‘Toen ik met iemand van testament.be sprak, kwam Mercy Ships aan bod. Ik las onlangs dat hun schip in de haven van Antwerpen ligt. Veel geld heb ik niet, maar mijn huis en enkele duizenden euro’s gaan na mijn dood naar Mercy Ships en Handicap International. Liever zo dan dat het verdwijnt in de bodemloze put van de staat.’

– Eric Cuppens, 63 jaar

Hoe Mercy Ships opnemen in uw testament?

Er zijn verschillende manieren om een goed doel op te nemen in uw testament. U kunt simpelweg een legaat aan het goede doel opnemen in uw testament. U kunt ook kiezen voor een duolegaat of een monolegaat, althans in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest.

In Vlaanderen zal het voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 niet meer aangewezen zijn (zie verder). Wat u het best kiest, hangt af van uw situatie.

De twee centrale vragen zijn:

  • Heeft u reservataire erfgenamen – kinderen en/of een echtgenoot – of niet?
  • Hoeveel wilt u geven aan Mercy Ships en hoeveel aan anderen?

3 soorten legaten

Een legaat is een gift bij testament van het geheel of een deel van uw vermogen. Iedereen kan in principe een legaat aan één of meerdere goede doelen opnemen in zijn/haar testament.

U heeft de keuze tussen drie soorten legaten:

1. Een algemeen legaat: alle goederen van uw nalatenschap, behalve het gedeelte dat u nalaat op een andere manier (via een bijzonder legaat of een legaat onder algemene titel).

2. Een legaat onder algemene titel: een bepaald percentage van uw goederen, of alle roerende of onroerende goederen of een deel daarvan.

3. Een bijzonder legaat: een bepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals een huis, een schilderij, een juweel.

Wanneer is een legaat interessant?

Een legaat is interessant in twee gevallen:

1. U heeft reservataire erfgenamen en u wenst een bepaald deel van uw vermogen of bepaalde goederen (volgens de nieuwe erfwet maximum 50%) na te laten aan Mercy Ships. Dan wordt Mercy Ships begunstigde van dat deel van uw vermogen of van die goederen.

2. U heeft geen reservataire erfgenamen en u wenst uw volledige vermogen na te laten aan Mercy Ships. Dan wordt Mercy Ships begunstigde van uw volledige vermogen. In beide gevallen betaalt Mercy Ships lage erfbelastingen/successierechten, in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 zelfs geen meer.

Een duolegaat aan Mercy Ships

Een andere mogelijkheid om na te laten aan Mercy Ships, is het duolegaat. Deze formule kreeg de voorbije jaren steeds meer bekendheid en kende steeds meer succes.

Wat is het principe van het duolegaat?

Het duolegaat is een techniek die inhoudt dat er twee legaten worden opgenomen in één testament: één legaat in het voordeel van een of meerdere personen, al dan niet wettelijke erfgenamen, en één legaat in het voordeel van een of meerdere goede doelen.

Deze techniek is vooral interessant als u geen reservataire erfgenamen heeft en u wilt nalaten aan verre familieleden, vrienden en kennissen. Het goede doel betaalt op zijn legaat lage erfbelastingen/successierechten, terwijl de andere legatarissen onder de hoge, progressieve tarieven van de erfbelasting of het successierecht vallen. Aan het goede doel wordt daarom de last opgelegd om naast de eigen lagere erfbelasting of het eigen lagere successierecht ook de hogere erfbelasting of het hogere successierecht van de andere legatarissen te betalen.

De andere legatarissen moeten bijgevolg geen erfbelasting of successierecht meer betalen op hun legaat (dat heeft het goede doel gedaan), waardoor zij hun legaat ‘netto’ verkrijgen. In de praktijk zullen de verre familieleden, vrienden en kennissen ‘netto’ meer van de erfenis overhouden dan wanneer zij zonder de techniek van het duolegaat rechtstreeks van de erflater zouden erven. Ook het goede doel houdt eraan over.

Dit systeem bestaat in de drie gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest blijft de fiscale regelgeving rond de duolegaten onveranderd. In Vlaanderen zijn er in dit verband wijzigingen op til voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Nieuwe situatie in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op 17 maart 2021 een ontwerp van decreet goedgekeurd tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, wat consequenties zal hebben voor schenkingen en legaten aan goede doelen. De nieuwe regelgeving zal gelden voor overlijdens vanaf 1 juli 2021.

Geen fiscale besparing meer via duolegaat

In Vlaanderen wil men voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 een einde stellen aan de fiscale besparing die de doorgaans verre familieleden, vrienden en kennissen via de techniek van het duolegaat genieten. Het zal wel mogelijk blijven om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het fiscaal voordeel zal verdwijnen.

Zal mijn duolegaat nog het gewenste effect hebben? Het antwoord in 5 vragen.

Schenk een legaat

Ontvang onze gratis infobrochure

Lees alles over het schenken van een legaat in onze infogids. Vul hieronder uw gegevens in, dan bezorgen wij hem gratis bij u thuis.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

* Heeft u hulp nodig of vragen? Contacteer ons via info@mercyships.be