Jamina Mercy Ships

Jamina: Uitstel maar zeker geen afstel!

Jamina zou in april voor een eerste keer mee aan boord gaan als vrijwilliger op de Africa Mercy. Vol ongeduld stond ze te trappelen om aan haar avontuur te beginnen, maar het coronavirus besliste er anders over.

Ervaren vrijwilliger

“In 2019 had ik me als verpleegkundige ingeschreven voor een medische missie met Mercy Ships in Senegal. Ik had in het verleden al meerdere keren deelgenomen aan diverse missies met een andere organisatie, telkens in Congo. Ik werd daarbij ingezet om plaatselijk artsen en verplegers op te leiden en te begeleiden.

Zo ging ik enkele keren op stap met een orthopedist om samen lokale artsen en zorgverleners te begeleiden. Zij behandelden klompvoetjes, een veelvoorkomende aandoening in Afrika. Een andere keer was ik verantwoordelijk voor de opleiding van een team Congolese verplegers inzake ziekenhuishygiëne. Twee zeer boeiende ervaringen.

Geen wonder dat ik dus heel graag een keertje meewilde met Mercy Ships. Ik meldde me aan en na het nodige papierwerk was de missie gepland: in april 2020 zou ik vetrekken naar het ziekenhuisschip in Senegal! Met veel verwachting voor dit nieuwe avontuur telde ik de weken geduldig af. Mijn beide zonen – allebei muzikant – hadden zelfs een benefietconcertje georganiseerd om de nodige fondsen te vergaren.

Corona

Maar toen kwam – langzaam maar zeker – het coronavirus heel dichtbij. Alles werd plots onzeker. Het voelde als een rij dominostenen. De blokjes vielen één na één om met het onvermijdelijke resultaat: de missie in Senegal moest worden stilgezet en ik kon niet aan boord gaan.

Door de uitbraak van het coronavirus werd ook de nood aan medische hulp in België plots groter. Ik besloot daarom om in ons land mijn steentje bij te dragen. Want ook al kon ik niet vertrekken met Mercy Ships, ik kon wel helpen in onze ziekenhuizen waar tijdens de eerste coronagolf duidelijk handen tekort waren.

Vrijwilligerswerk in Antwerpen

Ik meldde me aan als vrijwilliger en niet veel later kon ik aan de slag: ik werd tijdens de weekends ingezet op de spoedafdeling van het Sint-Vincentius ziekenhuis in Antwerpen. Mijn taak was om de instroom van potentiële COVID-19 patiënten mee op te vangen. De arts deed het onderzoek en ik deed dan de screening en bloedafname. Vervolgens werden de bevestigde gevallen overgebracht naar een COVID-afdeling of indien nodig naar intensieve zorgen.

Ik ben heel blij dat ik mij de voorbije periode in ons land als vrijwilliger heb kunnen inzetten. En mijn vrijwilligerswerk bij Mercy Ships? Dat is wellicht voor volgend jaar. Ik kreeg onlangs een telefoontje met de vraag of ik tijdens de volgende missie mee aan boord wilde gaan. En lang moest ik dus niet twijfelen!”