fbpx

Wie we zijn

Mercy Ships is een internationale organisatie die streeft naar meer toegang tot medische zorg wereldwijd. Met het grootste private ziekenhuisschip ter wereld – de Africa Mercy – wil Mercy Ships de leemtes in de gezondheidszorg van ontwikkelingslanden opvullen. Tegelijk pakt Mercy Ships de meest urgente chirurgische nood van de armste bevolking aan. Het einddoel is een permanente verbetering van de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland.

 

Wie we zijn Mercy Ships

 

Wat doet Mercy Ships?

 

5 miljard mensen wereldwijd missen toegang tot veilige, tijdige en betaalbare chirurgie. Er sterven per jaar meer mensen omdat ze geen toegang hebben tot veilige, tijdige en betaalbare chirurgie dan aan malaria, AIDS/HIV en tuberculose samen. Samen met u wil Mercy Ships dit veranderen. Ons doel? Iedereen toegang bieden tot veilige, tijdige en betaalbare gezondheidszorg.

Mercy Ships geeft de allerarmsten een nieuwe toekomst door levensveranderende operaties uit te voeren. Daarnaast wil Mercy Ships de gezondheidszorg van een land blijvend verbeteren. We bouwen of renoveren lokale ziekenhuizen en voorzien training en opleidingen voor lokale gezondheidswerkers. Naast genezende chirurgische ingrepen, biedt Mercy Ships een scala aan opleidingsmogelijkheden voor medische professionals (artsen, verpleegkundigen, anesthesisten en gezondheidswerkers). Samen met gekwalificeerde lokale en internationale partners, bieden de programma’s van Mercy Ships integrale steun aan ontwikkelingslanden.

Sinds 1978 heeft Mercy Ships meer dan 2,56 miljoen mensen kunnen helpen. De landen waar wij onze diensten verlenen, behoren tot de armste in de wereld volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties.

 

Wie we zijn Mercy Ships

 

Missie en visie

 

Mercy Ships wil hoop en genezing brengen aan mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Dit doen we door een gezicht te geven aan ‘liefde in actie’. Om dit concreet waar te maken zetten we ziekenhuisschepen in met aan boord professionele vrijwilligers die professionele medische hulp bieden aan de allerarmsten.

 

Wie we zijn Mercy Ships

 

Een korte geschiedenis

 

In 1978 vingen Don en Deyon Stephens een reis aan die het ontstaan van Mercy Ships zou betekenen. Op 7 juli 1978 werd het eerste Mercy Ship, een oud zeeschip, M/V Victoria, aangekocht en op 4 jaar tijd door vrijwilligers omgebouwd tot een drijvend ziekenhuis, de Anastasis. In 2007 werd de Africa Mercy te water gelaten, het grootste ziekenhuisschip in de geschiedenis van Mercy Ships, waar al 4.900 vrijwilligers uit 74 landen op werkzaam waren.

In Afrika

We focussen op landen uit Sub-Sahara-Afrika. Maar liefst 93% van de bevolking mist er veilige, betaalbare en tijdige gezondheidszorg.

>> Kijk waar we op dit moment zijn

Dankzij uw steun

Voor fondsen rekent Mercy Ships op donaties van particulieren, stichtingen en maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.

>> Help ons met een gift

 

Het verhaal van Mercy Ships

Medische programma's

 • Tandheelkundig programma
  Gaat door in een tandkliniek aan wal, waar tandartsen pijnlijke, visueel onaangename en potentieel dodelijke tandaandoeningen behandelen. Het verandert drastisch het gevoel van eigenwaarde van patiënten, in sommige gevallen redt het hun leven. Om tandheelkundige ziektes te voorkomen wordt er hard gewerkt op voorlichting van mondhygiëne.
  Lees meer
 • Plastische en reconstructieve chirurgie
  Behandelt contracties door brandwondlittekens, goedaardige tumoren, chronische zweren, samengegroeide vingers en veel meer. Corrigerende operaties maken bijvoorbeeld aaneengegroeide huid los zodat patïenten opnieuw zwaar verbrandde ledematen kunnen bewegen.
  Lees meer
 • Palliatieve zorgen
  De impact op de families van terminaal zieke patiënten kan overweldigend zijn. Onze palliatieve zorg biedt emotionele steun en training voor patiënten, familieleden en zorgverleners. Wij helpen elke persoon om te gaan met de op handen zijnde pijn en het overlijden van een geliefde. Het meest belangrijk is dat wij hen leren om het gebeuren voor de patiënt tot een zo waardig en comfortabel mogelijke ervaring te maken.
  Lees meer
 • Orthopedische chirurgie
  Corrigeert verkeerd gegroeide of slecht ontwikkelde beenderen. Door ondervoeding of medisch falen na botbreuken ontwikkelen beenderen zich slecht waardoor ze krom groeien. Klompvoeten komen ook veel voor in Afrika en wordt behandeld volgens de Ponsetimethode. Dat is een weinig invasieve maar internationaal gestandaardiseerde methode, die Mercy Ships ook aanleert aan lokale artsen.
  Lees meer
 • Oogchirurgie
  Geneest voornamelijk cataract door kunstlenzen in te planten. Hierdoor kunnen cataractblinden weer zien. Verder corrigeren artsen het vleugelvlies (pterygium), scheelzien (strabismus) en ooglidmisvormingen. Ook vervangen zij pijnlijke of lelijk uitziende blinde ogen met prothesen.
  Lees meer
 • Maxillofaciale chirurgie
  Is corrigerende en reconstructieve chirurgie om misvormingen in het aangezicht te verlichten. De misvormingen zijn doorgaans het gevolg van een tumor, een gespleten lip en/of open gehemelte en noma.
  Lees meer
 • Fisteloperaties (OBF)
  Behandelt vrouwen met een beschadiging aan het geboortekanaal na een te lange bevalling. OBF is een verbinding tussen het geboortekanaal en de blaas waardoor vrouwen urine lekken en bijgevolg verstoten worden. Mercy Ships voorziet gespecialiseerde chirurgie, revalidatie en een vlotte reïntegratie door middel van onderwijs en sociale activiteiten.
  Lees meer
 • Algemene chirurgie
  Verhelpt de effecten van een verwaarloosd trauma, ziekte en aangeboren aandoeningen. Onze chirugen voeren algemene operaties uit voor aandoeningen zoals hernia of een opgezwollen schildklier.
  Lees meer

Duurzaamheid programma's

 • Uitbouw en renovatie
  Mercy Ships helpt operatiekamers of ziekenhuizen te renoveren en zorgt er o.a. voor dat problemen met het elektriciteitssysteem, waterleiding en septische putten aangepakt worden. Zo verhogen we de capaciteit en de kwaliteit van de chirurgische zorg, in combinatie met vormingstrajecten. Nadat het schip vertrekt, wordt het project overgedragen aan het ministerie van gezondheid of aan een betrouwbare ngo of organisatie.
  Lees meer
 • Landbouw
  Genoeg en gezond voedsel is een belangrijke pijler voor gezondheid. Daarom onderwijst Mercy Ships lokale landbouwers in de armste landen om de opbrengst en kwaliteit van de landbouw te vergroten en de voedselvoorziening te verbeteren, zodat ondervoeding geen kans krijgt. Cursussen zijn erop gericht om de deelnemers de opgedane kennis op hun beurt weer door te laten geven en anderen te trainen. Zo worden hele dorpen en steeds grotere gebieden geholpen.
  Lees meer
 • Cursussen en training
  Het medisch werk moet doorgaan nadat de Africa Mercy een land verlaten heeft. Daarom staat het trainen van medische professionals bij ons hoog in het vaandel. In ontwikkelingslanden is er een zwaar tekort aan chirurgen en wanneer een chirurg wordt getraind is dat waardevolle bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land.
  Lees meer

Ondersteun één van onze programma's!

Als sportliefhebber en medicus geloof ik sterk in de helende kracht van gepassioneerde mensen. Het ziekenhuisschip de Africa Mercy is een uniek platform voor daadwerkelijke en efficiënte medische hulpverlening. Daarom wil ik iedereen aanbevelen om Mercy Ships te steunen.

Erevoorzitter Internationaal Olympisch Comité (I.O.C)

Jacques Rogge